hits

februar 2016

Stein Bjørnsensaken: Hekseprosessen må stoppe

Hekseprosessen må stoppe

Aage G. Sivertsen

Forfatter

Norges Sjakkforbund finner ingen løsning mot den blinde sjakkspilleren som anklages for juks. Morten Sands grundige innlegg i mattogpatt.no gir gode råd, men fortjener noen kommentarer:

Advokat Sand er en av de best kvalifiserte til å si noe om denne saken. Han har bred erfaring fra denne type utfordringer og han gjorde en utmerket jobb da han fikk frikjent den siste som i utgangspunktet ble dømt til utestengelse av NSF for noen år tilbake. Saken ble anket til RU som støttet Sands argumenter. Når det er sagt; jeg er ikke ute etter å frikjenne Bjørnsen. Heller ikke ønsker jeg å dømme ham. Jeg mener selve prosessen uverdig.

For det første: NSF burde selvsagt grepet inn på et mye tidligere tidspunkt. En av dommerne i NM rapporterte direkte til FIDE, med kopi til NSF antar jeg. Hvorfor tok ikke NSF forhåndsvarslet alvorlig til neste turnering?

Når de så ikke gjorde det, burde alle bevis vært sendt til NSF og ikke vært publisert i en rekke artikler, hovedsakelig i Sjakkbloggen.no, nå endret navn til mattogpatt.no.

Når det ene bevis etter det andre kommer frem, mener jeg dette burde vært sendt direkte til NSF og så må man vente til de tar en avgjørelse. Slik som det skjedde, synes tydeligvis alle at bevisene mot Bjørnsen har vært så gode at han må dømmes - og det straks. Gjennom sosiale media og VG har saken blitt en hekseprosess. Denne forsøker Sand å rette på.

Nå velger NSF selv hvem de ønsker av juridisk hjelp. Dette er tydeligvis ikke Morten Sand. Hadde Sand vært inne i bildet tidligere hadde saken vært løst, tror jeg.

For det andre er ikke det Morten Sand skriver fasiten. Her er noen kommentarer til hans lange utredning:

Sand bruker sin egen sjakkutvikling som en forklaring på hvor usannsynlig det er at en spiller kan forbedre seg over så kort tid. Min erfaring, og det er også fra virkeligheten, er at svært mange spillere kan gjøre veldig store fremskritt i sjakk, mens andre kan holde på i tiårsvis og likevel ikke bli bedre (jamfør Sand). Dette er individuelt! Noen spillere har et talent og noen har begrensninger. Jeg kjenner en rekke spillere som har sett på sjakk, spilt sjakk flere timer om dagen i årevis uten å forbedre sin rating. Andre kan gjøre et kjempehopp i rating på noen måneder. Om dette gjelder Bjørnsen gjenstår fortsatt å se.

For de som mener at Bjørnsen bør gå gjennom en test for å sjekke om han er så god som ratingen tilsier, så er jeg enig i det. Men han må også få spille flere turneringer. Hvilket Sand er enig i.

Hvis ikke NSF lar han spille flere turneringer innrømmer de at de 1. Burde tatt han i juks før en test finner sted og punkt 2 som er viktigere: For all fremtid kan de ikke avdekke om folk jukser. Dette er betenkelig. NSF må ha turneringsledere som gjør jobben sin og som greier å sjekke om spillere jukser eller ikke.

Når det gjelder saken som Sand nevner, med hensyn til at ørepluggene ikke kan kommunisere med diktafonen, så kan Bjørnsen ha et forklaringsproblem. Slik jeg ser det kan det være et viktig bevis for at han jukser. Men da må det bevises. Dette hadde NSF muligheten til å gjøre i de tilfellene Bjørnsen har spilt, ikke minst i den siste turneringen hvor konkrete mistanker om juks ble presentert turneringsledelsen. Såvidt jeg vet skjedde dette både under landsturneringen og på Fagernes i den siste turneringen.

Ved siden av denne kritikken blir det feil i saksgangen når enkeltpersoner presenterer bevisene og anklagene via sosiale media. Alle bevis burde vært sendt NSF og da er det forbundets plikt å samle trådene. Slik som Sand også foreslår.

Summere anklager, bevis, innhente alle informasjon for så å komme frem til en konklusjon. Denne konklusjonen venter vi fortsatt på.

Nok en gang gjentar jeg at praktisk spill er eneste utvei for å konkludere. Skulle Bjørnsen både nekte en test og å spille, vil NSF ha en utfordring. Ifølge Sand kan man således dømme han for juks, slik jeg forstår ham. Jeg er ikke helt sikker på det.

Dog forstår jeg det slik at Bjørnsen ønsker å spille, men at han ikke ønsker en test. Det kan ikke være særlig tvil om at praktisk spill vil gi en langt sterkere indikasjon på hva som er realiteten i hans spillestyrke. Selvsagt er jeg enig med Sand i at Bjørnsen må finne seg i at det her blir foretatt grundige undersøkelser og at han må finne seg i å være behjelpelig med løse saken.

Nå står saken i vranglås fordi Bjørnsen ikke vil la seg teste og fordi NSF nekter ham å spille en ny turnering. Det er mulig NSF kan nekte ham å spille utifra de opplysninger man sitter inne med. I så fall vil nok Bjørnsen sitte igjen med svarteper fordi han ikke får spille mer sjakk. Men NSF vil aldri bli helt sikre på om han virkelig har jukset og det er man ikke tjent med.

Hvis mitt innlegg oppfattes som en støtte til Bjørnsen, i den forstand at jeg utelukker at han har jukset er ikke det riktig. Min støtte går i form av at en hekseprosess ikke er en verdig fremgangsmåte.

At partene treffes og finner en løsning må være mitt beste råd. NSF, sjakk-Norge, Horten Sjakklubb og Stein Bjørnsen er ikke tjent med at saken aldri blir oppklart.

Blind sjakkspiller er forhåndsdømt: David mot Goliat

David mot Goliat:

Stein Bjørnsen kan være uskyldig

 

Av Aage G.Sivertsen

Forfatter

 

Den blinde sjakkspilleren Stein Bjørnsen er mer eller mindre dømt for juks før dommen skal avsies i Norges Sjakkforbund om kort tid. Man må si hele sjakk-Norge, med noen få unntak, har konkludert med at han har jukset. Jeg mener de kan ha vurdert feil og ikke minst er forhåndsdømmingen uverdig.

 

Stein Bjørnsen har spilt 66 sjakkpartier på rad uten å tape. 50-åringen, som ble blind da han var fem år, spiller med øreplugg. Han har gjort sjakktrekk som er omtrent identisk med de beste computerne. Anklagen går på at Bjørnsen mottar trekk fra en medhjelper via mobiltelefon. Sterke sjakkspillere som Atle Grønn og Frode Urkedal kan ikke se at det er muligheter for at han ikke har jukset. Dette er spillere som har god peiling på hva de snakker om. Særlig  professor Atle Grønn har bred erfaring og må regnes som en av Norges beste sjakkjournalister. Det samme sier sjakktrener og sjakkjournalist Ole Vallaker. En av de mest populære nettstedene for sjakk i Norge, Sjakkbloggen.no, slakter også Bjørnsen. Som om ikke dette var nok: Norges Sjakkforbunds president Bjørn Salvesen gikk ut for en ukes tid siden og sa: "A-prøven er positiv."

 

Bakgrunnen for presidentens sleivspark, er at han støtter seg til FIDE. Det internasjonale sjakkforbundet har gått gjennom alle partiene til Bjørnsen og mener det er helt urimelig at en spiller skal ha hatt så stor fremgang og spille så godt.  De fleste vet at å teste positivt på A-prøven innenfor idrett er ensbetydende med at man er skyldig, eller rettere sagt dopet. Salvesen sier i realiteten at Stein Bjørnsen er skyldig, men for orden skyld tar man en ekstra test. Ordet "A-prøven" har derimot aldri eksistert i sjakk.

 

På bakgrunn av medias fremstilling i saken har flere latt seg rive med og fordømt Bjørnsen. Noen spillere nekter å stille opp mot ham, andre skriver rett ut at han burde skamme seg over å lure barn, fordi mange av motstanderne har vært barn. Og naturlig er det at massen følger etter ekspertene. Dessuten kan Bjørnsen selv fortelle at han føler seg uthengt og at barna hans blir mobbet på skolen på grunn av den ensidige fremstillingen av saken.

 

Det er dog noen aktører som mener noe annet. Men når ekspertisen med både stor sjakk-kunnskap og høy rating fordømmer ham, sliter de med å få gjennomslag. Her er noen av argumentene som bør komme tiltalte tilgode inntil en avgjørelse er falt.

 

  • Nicolai Getz er en sjakkspiller i Norgestoppen. Han tvilte på den unormale fremgangen og tok en prat med Bjørnsen etter den siste turneringen på Fagernes. Han snakket med Bjørnsen etterpå om treningsmetodene og mener blinde kan gjøre trekk som ikke er like naturlige for sjakkspillere som ser.
  • Øystein Brekke, en god sjakkspiller og bedre kjent som Mr.Sjakk i Norge. Særlig på bakgrunn av å være sjakkhistoriker, sjakkforfatter, tidligere generalsekretær i NSF osv. Han sier: ?Han kan være uskyldig. Hvis resultatene hadde kommet mot langt sterkere spillere, ville mistanken vært mye større?.
  • Espen Idås er psykolog, oppvekstkamerat og styremedlem i klubben som Bjørnsen spiller i, Horten Sjakklubb. Han sier:  "Steins synshemming har gjort det nødvendig å utvikle en unik hukommelse.  Han har imponert oss ukentlig det siste året med sine sjakkferdigheter. Vi i sjakklubben ser det som helt utenkelig at han har jukset."

Det støttes av formann i Horten Sjakklubb, Tom Richard Evensen. Han har selv rundt 2000 i rating og spilte remis mot Stein i siste turneringsparti. Med andre ord: Hvis Bjørnsen  har jukset, har han gjort det hele tiden, også mot sine egne klubbmedlemmer. Man kan ikke utelukke noe som helst, men jeg må få legge til at det vil virke sprøtt.

 

 

Det merkelige er at Norges Sjakkforbund har latt Bjørnsen spille med disse øreproppene. Nå har han selv sagt at han kan spille uten ørepropper. Hvis en person virkelig går inn for å jukse, er det svært vanskelig å avsløre. Men hvis man er oppmerksom i forkant skal det ikke være noe problem å kontrollere.

 

NSF har tilbudt å teste Stein Bjørnsen. Det er satt ned en gruppe på tre medlemmer som skal utforme denne testen. Greier ikke Bjørnsen bestå, med det press som følger med, vil han bli dømt for juks og sannsynligvis bli utestengt fra sjakkturneringer en periode. Består Bjørnsen denne testen er han frikjent. I så fall vil det ikke være urimelig om det ble etterspill. Det er derimot en utfordring: Bjørnsen synes ikke noe om denne testen. Han ønsker å spille sjakkturneringer for å bevise at han ikke jukser.

 

NSF burde la Stein Bjørnsen få spille et par turneringer. De kan gjerne være lukket i den forstand at alle spillere er klar over og godkjenner at han er med. En test som blir foretatt av Norges Sjakkforbund kunne gi en god pekepinn om mannen har jukset eller ikke. Skal man gå til bunns i saken, og det bør man jo, så er eneste løsning at han får spille sjakk.

Hvis NSF nekter Bjørnsen å spille, ut i fra dagens bevisførsel, antar jeg at spillet ikke er slutt. Her er det viktig å unngå selvmål. Eller selvmatt, som det heter på sjakkspråket.

 

 

 

Ny blogg!

Velkommen til blogg.no! :)

Dette er det aller første innlegget i din nye blogg. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er ny som blogger eller har blogget før.

Trenger du litt starthjelp finner du våre hjelpesider her: http://faq.blogg.no/, og vår engasjerte supportavdeling er tilgjengelig (nesten) 24/7.

Bloggen
Ønsker du å gjøre den nye bloggen din litt mer personlig anbefaler vi at du fyller ut profilinfo, og velger et design som passer til deg. Vil du bare komme i gang med bloggingen kan du starte et nytt innlegg.

Hashtags
Blogg.no bruker hashtags for å samle innlegg som handler om samme tema. Hashtags gjør det lettere å finne innlegg om akkurat det temaet du søker. Du kan lese mer om hashtags her: http://hashtags.blogg.no/

Andre nyttige sider
Infobloggen: http://info.blogg.no/
Vårt regelverk: http://faq.blogg.no/infosider/retningslinjer.html
Vilkår for bruk (ToS) og integritetspolicy: http://faq.blogg.no/?side=omoss

Nå som du har lest dette innlegget kan du redigere det eller slette det. Vær dog oppmerksom på at det alltid må være minst ett innlegg i bloggen for at den skal fungere - det er for eksempel ikke mulig å redigere designet uten at det finnes innlegg i bloggen.

Når du skal logge inn neste gang kan du gjøre det fra vår forside på http://blogg.no/.

 

Vi håper du vil trives hos oss!

hilsen teamet bak
blogg.no

 

blogg.no | logg inn | hjelp | regelverk | vilkår | om oss | kontakt oss | infobloggen