hits

Overlever Vigra og Kvernberget?

Når du hører hov-tramp på Møre, er det mest sannsynlig hest og ikke zebra. Med andre ord, når du synes noe virker ulogisk, så er det gjerne det. 
Et godt eksempel: Hvis vi velger å betale 32 miliarder for en vei, i stedet for 16 milliarder. Artikkelen er skrevet i samarbeid med tegner Tor Johansen.

Møreaksen er en lang omvei. Møreaksen går gjennom en dyp og lang undervannstunell. I Oslo omtales slike løsninger som trafikkfarlige og det snakkes om at de bør stenge noen av de som allerede er gravd ut. Det eneste som kan forklare hvorfor man går for et så kostbart prosjekt er at noen har en plan. En plan om noe som er mye, mye større. En Regionflyplass for fylket på Aukra er en slik sak. 

I Møreaksen leder alle veier mot Aukra. Dermed blir Aukra  sentral for den mest befolkede delen av fylket. 
En regionflyplass for hele Møre og Romsdal, på Aukra, er innen håndterbar rekkevidde for alle tre byene, Kristiansund, Molde og Ålesund. Hvordan det går med disse, avhenger av hvem som kan gi passasjerene best tilbud. Kristiansund mister allerede i dag mange passasjerer til Årø. Og når en minkende andel av befolkningen bruker Kvernberget, blir tilbudet redusert. 

Kundegrunnlaget og SAS-monopolet, har ført til at Kvernberget den siste tiden har vært betjent med fly som knapt kan lande i medvind over frisk bris. Utviklingen i oljeindustrien tilsier mindre jobbreiser. Selv om konjunkturene  endrer seg og havbruk overtar for olje, vil ikke denne yrkesgruppen reise like mye som oljearbeidere på 14 dagers skift.

Når rollemodeller som lærere med delvis sponsede billetter fra Kristiansund kommune, reiser fra Molde, kan vi ikke forvente at en familie på fire skal gjør det. Den lokalpatriotiske lojaliteten blir satt på prøve når det skiller 500 kr. pr. billett.  For brukerne av Kvernberget er rimelige billetter viktigere enn nærhet til flyplass. Slik er det nå og slik kommer det til å være i overskuelig fremtid.

Tor Johansen skrev et leserinnlegg i lokalavisen Tidens Krav, hvor han var skeptisk til tanken om en regionflyplass på Aukra. Men, etter å tenkt seg om, er han blitt usikker. Han synes nå at ideen blir bare bedre og bedre. Du verden så fint at man kan skifte mening og i tillegg innrømme det. I Ålesund vil selvfølgelig motstanden mot en regionflyplass bli stor.  Men, etter hvert vil det også bli passasjererlekkasje også fra Vigra til Aukra.

Glem ikke at fra Ålesund til Aukra legges det opp til fire-felts motorvei med 90- 110 km fartsgrense. Gode busstilbud med innsjekking allerede på bussterminalene, kan kompensere for lengre vei til flyplassen. Reisetiden fra Ålesund til Aukra vil ikke bli mye lengre enn om du bor i Bærum og skal ta fly fra Gardemoen. Èn stor flyplass i stedet for tre, blir samfunnsøkonomisk bra. En regionflyplass på Aukra, vil gi flere og bedre fly, flere destinasjoner og billiger flyreiser.

Tyskerne hadde en flystripe på Aukra under krigen. 
Flyplassen brukes i dag av småfly. Den kan ombygges for større fly.
I flyplassens nedslagsfelt vil det bo cirka 250 000 mennesker. Omtrent som i Bergen by. Tor Johansen har plassert "Flesland Flyplass på Aukra". Det kan gjennomføres med langt mindre arealkonflikter enn da man bygde Gardemoen.

Har romsdalingene tenkt disse tankene allerede, mon tro?

Har du en mening om dette, send mail til : tor@studiok.no eller aag-siv@online.no

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar