hits

IQ-testing av babyer

kommentarer 12 kommentarer

.

IQ-testing av et barn på 4 år er hovedårsaken til at Ringerike Tingrett bestemte at foreldrene mister retten til barnet og aldri får se det mer. En anonym bekymringsmelding førte til at det hele endte i rettssak. Først vant foreldrene retten til å beholde barnet i fylkesnemnda, men i tingretten tapte de. Dette melder TV2 på nyhetssendingen i kveld.

Barnet ble IQ-testet allerede flere ganger før det var ett år gammelt. Du leste riktig. Før det var ett år! De IQ-testet barnet første gangen når det var 6 uker. Vi vet fra før av at IQ-tester er sentral i barnevernets arbeid, og ikke minst i psykologers bruk av IQ-tester. Tidligere har det vært foreldres lave IQ som har vært avgjørende for om man får beholde omsorgen for et barn. Nå utvides denne testingen også til å gjelde barnet. Selvsagt er det som vanlig ting vi ikke vet, men bruken av IQ-tester i forbindelse med omsorg av barn, har jeg skrevet om flere ganger.

Testen«Ages and Stages Questionnaire», ble brukt da gutten var seks, ni og ti måneder gammel. Disse viste en helt normal utvikling Denne testen er normert for norske barn. Men før rettsaken om omsorgen startet, da gutten fortsatt var ti måneder, brukte en psykolog en annen type test:  «Bayley III». IQ-scoren ble satt til 55. Diagnosen var: "uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling" og dette ble hovedargumentet da retten besluttet tvangsadopsjon, ifølge TV2.

I dette tilfellet går til og med psykologer ut og mener at det å IQ-teste babyer, hvilket altså gjøres, neppe er smart. De samme psykologene mener derimot at IQ-testing av foreldrene er veldig viktig i omsorgssaker. I reportasjen er det lederpsykolog Jens Egeland som strekker seg til å si at det er betenkelig å gjennomføre IQ-tester på babyer. Når skal noen i psykologiforeningen gå imot sine egne kolleger og si at dette er den rene galskap? Det finnes en rekke eksempler på at foreldre har mistet omsorgsretten pga at mor eller far har for liten IQ. Denne gangen var et barn som hadde for liten IQ. Psykolog Ester Solberg var heldigvis klokkeklar. Hun mente at IQ-tester av babyer på 6 uker ikke gir noen mening. Man må ikke være utdannet psykolog for å konkludere slik. Får noen stoppet galskapen?

12 kommentarer

Sajber

19.02.2017 kl.21:50

Empiri tilsier vel at slik testing bør utføres på ansatte i barnevernet.

Skeptiker

19.02.2017 kl.23:05

Når barnevernet har bestemt seg for å fjerne en unge fra foreldrene, gir de seg ikke. Er en diagnose eller årsak feil, finner de raskt på noe annet. De MÅ ha rett...lik en psykopat eller supernarsissist eller kverulant. Dette systemet går igjen i forvaltningen på alle bauger og kanter. En kreftsvulst. Stoppe det? Hah! IQ-testingen de holder på med, er absurd. Samme er opplegget med å holde falkeblikk på nybakte foreldre på barnevernets institusjoner, mødrehjem, foreldrehjem eller hva de kaller dem...de leter kun etter feil til rapportene sine, ikke etter det positive. Alle foreldre er førstegangsforeldre en gang...det barnet er prøvekluten..man lærer underveis. Det har ofte både barnevern og dommere glemt...

Økt bruk av tvangsadopsjon er heller ikke for barnets skyld. Det er for at det offentlige skal spare penger. Det er jo svindyrt med utgifter til fosterhjem i opp til 18 år pr unge.

Selvsagt trengs et barnevern, og noen saker er helt greie når det gjelder omsorgsovertagelse. Men det er for mange som aldri burde skjedd. Skummelt!

Nils

20.02.2017 kl.02:19

Nå har jeg støttet barnevernet i stormen de har opplevd de siste årene, men slike metoder som man snakker om her skremmer meg.

Jeg er generelt veldig skeptisk til slike tester, hva fanger testene opp og hva går de glipp av?

Og om man har et barn som har lavere IQ enn gjennomsnittet skal man da miste retten til å være foreldre? Vil en slik test kunne påvise at det er barnets vilkår i oppveksten som slår negativt ut på en slik test?

Hvis en test gir et svar som ikke barnevernet liker, står de da fritt til å velge en test for å finne en der barnet ikke scorer tilfredsstillende høyt?

Misforstå meg ikke, jeg er glad for at vi har en offentlig tjeneste som setter barna først, og i mange tilfeller vil det være klokt å finne et annet hjem til barna. Men den makten de ansatte i barnevernet gis må under absolutt ingen omstendigheter misbrukes. På samme måte som at alle barn fortjener en trygg og god oppvekst fortjener foreldre å bli behandlet med respekt.

AJ

20.02.2017 kl.02:29

Uansett hva barnevernet bestemmer seg for må det begrunnes og forsvares i retten. Retten vurderer saken fra flere sider og bestemmer utfallet, ikke barnevernet. Jeg er mer bekymret for hvordan retten vurderer disse sakene. Jeg ser helst at barna blir fjernet fra sine hjem 100 ganger for ofte,enn 1 gang for lite og jeg skulle ønske samtlige barn ble spurt hvert år hvordan de trives, om de har selvmordstanker, problemer osv. Hvis man skal være forbannet på noen, vær forbannet på de foreldrene som gjør at det er en grunn til at vi har et barnevern. Er du forelder, vis at du tar ansvar. Det er barnet som har rettigheter, ikke du. Det du har heter ansvar og plikter, kan du vise at du har gjort noe for å ta ansvar? Kan du vise at du har gjort din plikt når barnet har problemer du ikke har kompetanse til å løse? Kan du vise at du ønsker å ivareta barnets rettigheter? Hva har du gjort? Det er lov å ikke kunne mestre alle foreldreoppgaver, men det er din plikt å sørge for at oppgavene blir gjort.

Men neida, det er bare å rope ut at den store stygge ulven kommer å tar oss.

tj

20.02.2017 kl.05:28

AJ du må være den sykeste personen her etter å ha lest denne kommentaren fra deg "Jeg ser helst at barna blir fjernet fra sine hjem 100 ganger for ofte,enn 1 gang for lite og jeg skulle ønske samtlige barn ble spurt hvert år hvordan de trives" er du i de hele tat klar over vilken påkjenning det er å miste sine barn eller barna miste sine foredre, du må da fanen meg være syk i hodet for å si noe slikt, jeg tror faktisk slike folk som deg er fatisk "den stoe stykke ulven" der er faktisk en grunn til at barnevernet er saksøkt i hele verden samt store protester over alt, kansje på tide å sperre noen ansatte i barneværnet inne for maktmisbruk for lenge siden! forbanna stalinist supporter!!!!!!!!!! eller la dem føle det samme som de gjør mot andre!

Hns

20.02.2017 kl.06:01

Ta IQ test av legene

Torkel

20.02.2017 kl.07:53

Testing av disse såkalte legene og disse motbydelighetene fra barnevernet burde være på sin plass, sperr dem inne for barnemishandling, samt mishandling av svakerestilte foreldre.

Øivind Hundal

20.02.2017 kl.10:42

IQ-tester brukt på så små barn, er ikke faglig forsvarlig. Enda verre, enda mindre forsvarlig blir det å trekke sterke konklusjoner basert på disse resultatene.

Eirik Viking

20.02.2017 kl.10:46

AJ, din logikk er nøyaktig den samme som at det er bedre at 100 uskyldige blir dømt enn at 1 skyldig går fri. Måtte du aldri få noen medbestemmelse der lover skal utformes. Med ønske om god bedring, for det trenger du!

20.02.2017 kl.11:56

Folks manglende forståelse for rettssikkerhet er skremmende. Nevner noen et knips på en barnehånd er helt vanlige mennesker klare for å drepe. Er stakkaren uskyldig... ja det var jo synd! Men verdt det for vi har jo KANSKJE reddet et barn. Mørkeredd er bare fornavnet.

Erling Bragason

20.02.2017 kl.17:25

Det er ikke TEORETISK MULIG å lage en test som med sikkerhet fastslår en babys IQ. Det går ikke an det, likesom det ikke går an å spikre fiskesuppe fast i taket. Man skjønner det ved å legge sammen 2+2. Selvsagt er det SITUASJONSBESTEMT, og beror på øyeblikkets humør og sinnstilstand for ungen, med mere! Det skal godt gjøres, å ikke forstå dette, og det skal egentlig godt gjøres, å godkjenne en slik test for bruk i rettssammenheng i det hele tatt! Han som har lagd testen (Bayley-testen) har nok hatt litt "høytsvevende tankegang", og kansje vært litt ureflektert, og sterkt preget av ønsketenking og "ukontrollert engasjement", og "ivrighet på sine fikse ideer". Kansje navnet på idioten som lagde testen var avgjørende for å få den godkjent, likesom enkelte former for intetsigende moderne kunst blir "berømt" pga. navnet til han som har laga det, og bare derfor....

Bayley-testen skulle man nesten tro var "designa" for det norske og beryktede barnevernet. Enhver mann med normalt gangsyn skjønner at såkalte reaksjonstester av en liten unge, sier lite eller ingenting om ungens IQ, eller hjernekapasitet. Kan tenke meg at det er diverse konspirasjonsteoretikere med sansen for det okkulte, som har lagd testen... Litt sånne "Saturn-i-huet"-folk, som ønsketenker litt mer enn dem liker å la logikken regjere.

Nei her er det liten tvil om hvem som ÈGENTLIG trenger en IQ-test!

Aage G. Sivertsen

21.02.2017 kl.22:51

Mange bra kommentarer her. Det som bekymrer meg er at en slik sak ikke får større oppmerksomhet i media som NRK, Aftenposten eller andre store medieaktører. Har media problemer med å skille ut det som er viktig og bare det som er "kommersielt"? Tenk om du var helseminister, ville du gjort noe?

Skriv en ny kommentar