hits

2 av 139 vil beholde Møre og Romsdal

kommentarerSenterpartiets Jenny Klinge og én nordmøring til vil beholde Nordmøre i Møre og Romsdal. Hvem er den andre? Etter at 139 har stemt i lokalavisen TIdens Krav, er det tilsynelatende 15 personer av 139 som mener Nordmøre bør være fornøyd med å forbli i Møre og Romsdal. Av de 15 antar jeg det er 90 % som er romsdalinger eller sunnmøringer. Selvsagt har lokalavisen noen abonnenter utover bare nordmøringer. I realiteten sitter vi igjen med cirka 1 til 2 % nordmøringer som vil forbli i fylket. Jenny Klinge er en av dem. Hvem er den andre?
For noen uker siden etterlyste jeg to ting hos Tidens Krav: 1.En meningsmåling 2. At Tidens Krav tok et valg for Nordmøre i regiondebatten. Svaret fra redaktør Ole Knut Alnæs var at hverken folket eller Tidens Krav var godt nok orientert til å avgi stemme. Alnæs skrev:

"Selv om vi er enig i at det haster med å forhandle og beslutte, er det ingen endelig dato for når en kommune kan søke om å endre fylke. Derfor er det all grunn til å vente på mer fakta før man gjør en endelig beslutning. Det vil også være en fordel å få vite mer om hva en slik endring kan bety før man lager en meningsmåling."
Nå kom en liten meningsmåling. Hvor lenge vil avisa vente med å si hva de mener? Klokka går.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar