hits

Så kom sjokket: Vestlandet blir ett fylke

Møre og Romsdal Fylke vil være historie om planene om den nye Vestlandsregionen blir en realitet. Vil Sunnmøre gå mot sør, Nordmøre mot nord og Molde, romsdalingene - hvor vil de gjøre av seg? Partene ble enige om det meste sa fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen, da  intensjonsavtalen om det nye fylket ble lagt frem klokka 10 i dag. Den ble forhandlet frem i løpet av natten og morgentimene. De tre fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane signerer sannsynligvis avtalen i løpet av dagen. Til slutt skal det vedtas i de tre fylkestingene i løpet av høsten.

Det nye navnet blir Vestlandsregionen, og Bergen blir selvsagt hovedsetet. Her vil den politiske ledelse og fylkesrådmannen sitte. Næring og opplæring blir plassert i Stavanger. Det samme gjelder kollektivtransport og idrett. Sogn og Fjordane får ansvaret for vei og kultur.

Det store spørsmålet nå er hva som skjer med resten av landet. Møre og Romsdal vil neppe bestå som eget fylke. Den nye Vestlandsregionen får et innbyggertall på rundt 1.1 million. I Møre og Romsdal bor det cirka 265 000. Say no more. Hva skjer med Trøndelag? Nord- og Sør Trøndelag har allerede besluttet å slå seg sammen, men selv de blir lillebror etter dette sjokket fra vest. Og hva skjer på Østlandet?

Fra min artikkel, Hvem må slukke lyset, fra 24.august kan du lese:

Det er ikke bare scenariet med at Nordmøre går nordover som fører til at Møre og Romsdal rives i filler.  I går tirsdag 23.august var det et møte i Bergen. Her var representanter fra de tre fylkesutvalgene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. I tillegg var en statssekretær og prosjektleder for regionreformen, Jørund Nilsen, tilstede. De tre fylkeskommunene forhandlet om sammenslåing av de tre fylkene til en Vestlandsregion, og var ganske offensive. En slik region vil få ca 1,1 mill innbyggere, og vil være i stand til å overta de fleste regionale oppgaver fra staten. På Østlandet er det vist stor interesse for en tilsvarende stor Østlandsregion. Da vil ikke Stortinget tillate at Møre og Romsdal blir fredet. "Staten må ikke godta at Møre og Romsdal får feige ut", var noe som ble nevnt flere ganger. Møre og Romsdal vil i dette alternativet risikere å bli med i dragsuget. Dette møtet viser at det er ikke bare nordmøringene som kan rive Møre og Romsdal i filler.

Denne artikkelen ble sendt både til lokalavisen Tidens Krav og Romsdal Budstikke, under tittelen; Hvem må slukke lyset? Men ingen av avisene satte artikkelen på trykk. Mente de den var for urealistisk?  Nå våknet man iallefall opp av dvalen.

Bergenserne setter med dette vedtaket både østlendinger og trøndere litt sjakk-matt. Bergen, som var Norges hovedstad på slutten av 1200-tallet, har aldri fått sin mektige posisjon tilbake. De har aldri vært glad i folk fra Oslo-området og da den planlagte Bergensbanen skulle bygges, var det ikke akkurat applaus fra Byen mellom de syv fjell. De ønsket helst ingen kontakt over fjellet. Derfor tok det årevis, eller nøyaktig 26 år, fra den ble startet til den stod klar til bruk i 1909. I moderne tid har nok både rogalendingen og bergenseren sett seg irritert på at makteliten, både innenfor økonomi, politikk og kultur har vært sentrert i Oslo. Dette vil de nå gjøre noe med, tror jeg. 

Et kjempestort sjokk burde det ikke være for dem som følger min blogg.

Les 

 http://aagesiv.blogg.no/1465389018_molde_taper_alt.html 

http://aagesiv.blogg.no/1472053364_hvem_m_slukke_lyset.html

 

 

16 kommentarer

Forhufselegt illt at dei ikkje legg hovudbølet åt Sogn og Fjordane, nærare bunde Leikanger, men vêl riksmålsbastionen Bergen istaden. Som motyting lyt me krevje at dei endrar namnet attende åt Bjørgvin og vedtek nynorsk som einaste lovlege målføre i heile regionen. Einaste gilde med heile vedtaket er at Sogn og Fjordane feng ansvaret for vegane, då lyt me venta oss at alle vegar mellom Vestlandet og Austlandet skal gjenga via Sogn og Fjordane, og viss dei ikkje gjer det skal dei verte ilagde so høge bompengjar at ikkje nokon hev råd til å køyra på dei. Men for at avgjerda um samanslåing skal verte båe gild og sæl lyt me krevje at regionen verte inndelt i ulike fylkjeskommunar som er inndelte i ulike kommunar att. Til dømes kan den inndelinga som er i dag halde fram innaføre regionen. Det lyt vêre den beste løysinga av di det vil føre til fleire arbeidsplassar i t.d. offentleg administrasjon. Slik kan verdiskapinga verte høgare enn nokon gong føre og heile resten or landet lyt sjå mot Vestlandet for å lêra kvisleisen dei sjølve kan hauste dei same gilde og sæle erfaringane frå samanslåinga. Jau!

Er det eigenleg eit framskritt at folkevalgte i Nordfjord skal reise til Bergen og vere med å vedta fagkrinsar i vidaregåande skular i indre Ryfylke og folkevalgte i Sandnes skal reise til Bergen og vedta asfaltering av fylkesvegar i ytre Nordfjord?

Staten i Oslo vil nok ikkje gi frå seg reell makt.

Glem hele ordningen med fylker. Den er fra 1800 tallet ogtilhører ikke fibernettets tid. Norge bør deles inn i max 50 kommuner og 4-5 regioner. Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

Eg hauta tautni aut deitta takas som ein brottslaug innhaugning ta innbrote ta dei fourbauerlig innbrota ta dei uforskammelege utbrota innmoraskammelege inveistora frå utlendi, som vil kjåopas til åt kvarsammelige innåtat herlege samfunni som eg er så gladi i. Eg vil så attersom kjeki poteti eg sjølve har setti.

Åusteinir.

Den skjøna eg, Åusteinir, og eg er so samd, so samd.

Fint å få Vestlandet som balanse mot Oslo. Det er i vest verdiene skapes og det skulle bare mangle om ikke det ble et nytt maktsentrum.

Trodde det var litt for tidlig med 1.April.

Alt administrativt til side; hva pokker har skjedd med språktradisjonene her til lands? Skal vestlandsfylket virkelig hete "Vestlandsregionen"? Mer knotete og tungvindt har jeg knapt hørt. Det neste blir vel at fylkesskjoldet skal designes av et eller annet designerfirma, som kommer med en 'logo' som ingen skjønner hva forestiller. "For å møte den Nye Tiden" (Posten, anyone?)

Om det blir nynorsk eller bokmål som blir hovedmål er det samme for meg (eg meistrar begge) Men spar meg for Vestlandsregionen!

Navnet burde vært Fjordland! :)

Dette blir jo Bergen Amt, og noe av dagens Oppland slukes som før, med admin lagt i Bergen.

Bergensmålet tilsier at språket forenkles, i tråd med bergensk mål blir alt intetkjønn og hankjønn, siste mer dominant da det ikke eksisterer hunkjønn i bergensk ... likelønn innføres for alle som blir med i dette progressive prosjektet !! Ladies - go to the rainy town og spre litt mer enn ... og glede.

@R. Johansen

Det korrekte navnet ville vært Nordvegen eller bare Norge/Noreg, men antar det ville blitt litt vanskelig. Alternativt så kunne de bare brukt Vestlandet og blitt ferdig med det.

Og dette har de spurt folket om? Og om folket stemmer for, ville ikke ganske enkelt "Vestlandet" vært bedre som navn?

THOR V KNUTSEN

THOR V KNUTSEN

Nordmøre har sluppet in så mange mål nå at no er det på tide Nordmøre begynner å scorer noen mål med hjelp av Trønderene!

Hele Møre og Romsdal har samme innbyggertall som Bergen. På Nord-Møre vil de krangle tradisjonen tro, uansett hvor de havner. Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal vil til sammen utgjøre folketallet i dagens Hordaland. Say no more.

Nåde! - ikke "Vestlandsregionen"! Bedre med Bjørgvin eller Fjordland.

Skriv en ny kommentar