hits

Sjakkeksperter kritisk til juksedommen

kommentarer 29 kommentarer

 
Den blinde sjakkspilleren Stein Bjørnsen ønsket selv å la seg teste. Her sitter han i Veritas sine lokaler. Veggene er polstret slik at det ikke skal være mulig å sende signaler hverken inn eller ut av rommet. Bjørnsen behersket ikke situasjonen og spilte, ifølge ham selv, langt svakere enn han pleier. Bjørnsen spilte to sjakkparti mot en spiller med antatt samme spillestyrke. Dagen etterpå ble det gjennomført en teoretisk test i Norges Sjakkforbunds (NSFs) lokaler i Oslo. To av nestorene i norsk sjakk, Johs.Kjeken og Øystein Brekke, er svært kritiske til NSFs behandling av saken. De savner bevis.

Johs.Kjeken har siden cirka år 2000 ledet de fleste Norgesmesterskap for synshemmede, flere landskamper og Nordiske mesterskap for synshemmede. Han har også vært lagleder for det norske laget i mange Nordiske mesterskap, og har vært lagkaptein i tre sjakk-OL for synshemmede. Han er den i Norge som har enestående erfaring med blinde sjakkspillere. Spørsmålet er: Hvorfor tok ikke NSF eller Reglementsutvalget, RU, kontakt med Kjeken før de gjennomførte testen av Stein Bjørnsen? 

RU ble i forkant til og med informert og anbefalt å ta kontakt med Johs. Kjeken.  Kjeken skriver selv i sin rapport, etter at testen ble foretatt, at folk tror at blinde sjakkspillere kan behandles som om de hadde syn, men han understreker: Man kan f.eks ikke teste en blind sjakkspiller som man tester en som ser. De som er blinde øver sjelden på taktiske oppgaver, og har vanskeligheter også med å analysere flere varianter i partier. De fleste er helt avhengig av å røre på brikkene mens de spiller og den eneste form for god testing av en blind spiller er å la ham spille sjakkparti. 

Johs.Kjeken fikk tilgang til informasjon i forkant av dommen. 31.juli , i god tid før dommen ble avsagt, skriver han i sin rapport til RU: 

"... den største skandalen vil være hvis han er uskyldig og blir dømt. Jeg vet ikke svaret, det er det NSF og Reglementsutvalget som må ta seg av. En anklaget skal alltid betraktes som uskyldig inntil det motsatte er bevist.  I tilfellet Bjørnsen kan det nesten synes som om det motsatte er tilfelle. Hvis RU skulle komme til at han er skyldig, håper jeg virkelig de har mer håndfaste bevis enn det jeg har sett hittil, både når det gjelder grunnlaget for NSFs dom, og konklusjonene fra det nedsatte utvalg. Så vidt jeg har oppfattet er det eneste konkrete faktum at han ved noen anledninger har brukt en øreplugg som teoretisk kan brukes til å kommunisere med. Men mulighet er ikke det samme som skyld. Jeg håper RU er seg sitt ansvar bevisst og feller en korrekt dom basert på konkrete fakta."

Kjeken kan fortelle at Reglementsutvalgets dom er endelig, men at det er en mulighet å prøve å saken opp på kongressen.  Da undertegnede spurte ham om en kommentar til dommen, skrev han følgende:

En test utført av 3 personer, helt uten erfaring med blinde (synshemmede) spillere blir tydelig tillagt stor vekt. Mitt epos har tydeligvis falt på steingrunn, men at de bedømmer Bjørnsens spillestyrke til under 1000 Elo er uforståelig.

Øystein Brekke har vært Internasjonal dommer (IA) i FIDE siden 1980. Han har vært generalsekretær i Norges Sjakkforbund, redaktør i Norsk Sjakkblad fra 1975 og har selv vært mesterspiller siden 1977. Dessuten har han skrevet en rekke bøker om norsk sjakk. Han har bistått Stein Bjørnsen og ga følgende kommentar på mail til undertegnede:

- Tildels grusom saksbehandling, og jeg ser det fortsatt ikke bevist at Bjørnsen har jukset. Blir pinlig for Norges Sjakkforbund, og alle som er skråsikre på nettet - hvis han senere i praksis viser å ha vært uskyldig.

 

Stein Bjørnsen sendte i går ut en pressemelding om hvordan han vurderte dommen: http://www.bergensjakk.no/pressemelding_stein_bjornsen_09.09.2016.pdf

Se også gårsdagens innlegg: http://aagesiv.blogg.no/1473410044_sjakkspiller_dmt_for_.html

 

 

29 kommentarer

Vidar

10.09.2016 kl.17:18

Dette er en utrolig dom! Jeg tviler sterkt på om dette er riktig bruk av makten en slik organisasjon sitter på i slike situasjoner. Dømmes, etter hva jeg kan forstå, bare på indisier. Endrer norsk rettspraksis i meget stor grad. Ligner veldig på maktmisbruk. Får vurdere medlemskapet i NSF etter dette.

Marianne

10.09.2016 kl.17:54

Det du ikke komenterer er at Bjørnsen fikk tilbud om å ha med observatør(er) nevner du ikke. Ikke så overaskende.

At du i dårlig form, eller i en ukomfortabel situasjon kan nok redusere spillet ditt, men at en spiller som presterer over 2000 skulle havne under 1000 i estimert rating av den grunn det synes jeg er veldig usansynlig.

Du Aage har selv spilt mot Bjørnsen, men du er vel ganske rusten og ute av form. Det er vel mer enn et halvår siden ditt siste turneringsparti?

Jeg har som sjakkmor observert mye i sjakken, en av de tingene som tidlig slo meg er hvor nøyaktig spillere over et hvis nivå klarer å estimere noens spillestyrke bare ved en analyse eller å observere spill. Jeg har sett folk overestimert, men veldig sjelden at noen har blitt kraftig underestimert. +/- 200 har det omtrent alltid vært.

Det er på tide å sette strek over denne saken nå. Øreproppene alene er tilstrekkelig for en utestengelse. Det er mange dommer som er avsagt i det norske rettsystemet på langt mindre bevis enn det er i denne saken.

10.09.2016 kl.18:57

men. har dere bevis? neivel. så hva er dere driver med? greit at ikke lov med sånn i øret, men hvorfor stoppet ingen bruken av den under partiet?

Det stinker av måten dere behandler saken her på, du tok i med heller at under nye partiet så var ikke forholdene lagt til rette for at han skulle kunne prestere heller.....

Det er stygt det dere driver med nå.

Just I. Tas

10.09.2016 kl.19:09

Etter å ha lest begrunnelsen for dommen er det ingen tvil om at Bjørnsen er en juksemaker.

Konklusjonen til RU er listet nedenfor. Punkt 2 er ALENE grunn god nok til å dømme ham slik det har blitt gjort. Dere som fremdeles forsvarer Bjørnsen bør virkelig lese begrunnelsen på Sjakk.no. Meget svak sjakklig prestasjon star ikke i samsvar med de resultater som ble oppnådd i turneringer. Setter brikker i slag uten å være klar over det. Finner ikke gode løsninger uten å bli ledet mot løsninger. Dette stemmer overhodet ikke med en god sjakkspiller.

1 Bjørnsen har turneringsresultater som er så gode i forhold til hans sannsynlige reelle spillestyrke at det er uhyre usannsynlig at de er oppnådd uten juks. Nøyaktig hvor usannsynlige resultatene er kan diskuteres, og er avhengig av hvilken reell spillestyrke man antar, men uansett utgangspunktet er resultatene svært lite sannsynlige.

2 Bjørnsen har brutt sjakkreglementet ved å bruke ulovlig utstyr som gjør det mulig å kommunisere trådløst under partiene.

3 Det er påvist en svært høy grad av samsvar mellom trekkene i Bjørnsens partier og trekkvalgene til vanlige sjakkprogrammer. Et slikt samsvar er uvanlig, selv for spillere på svært høyt nivå.

4 Både en rekke vitneutsagn og den avholdte testen av spillestyrke viser en grad av sjakkompetanse og sjakkforståelse som ikke er forenlig med de resultatene Bjørnsen har oppnådd.

5 Reglementsutvalget er klar over at selv usannsynlige resultater av og til forekommer, men punkt 1 sammenholdt med punkt 2 og 3 ovenfor gjør at RU finner det bevist utover enhver rimelig tvil at resultatene har vært oppnådd gjennom juks.

10.09.2016 kl.19:40

men, du just der, du sier jo selv, svake turneringsresultater i forhold til hva? Det har du ikke svar på selv engang...ikke tok du med, at under det nye partiet så la ikke sjakkforbundet forholdene til rette for at heller kunne prestere, dere har fått med dere at mannen er blind eller? jeg kan forstå, i samfunnet Norge, at folk som kan se, føler seg udmyket av at en blind person knuser de i sjakk.....

Det takler dere ikke, det er det som ligger bak her, dere må nok gi han en sjangs til hvor dere faktisk legger forholdene til rette for en blind person slik de skal være, så han kan prestere på en vanlig måte........

Dere har jo dreti dere rett ut for å si det rett ut

10.09.2016 kl.19:46

jeg spillt sjakk i 30 år, enda, så gjør jeg slike fantastiske rett som sette dronningen til gratis hugg for en bonde, jeg kan se, men jeg kan drite meg ut så jævlig hvis jeg mister konsentrasjonen, og jeg kan tenke meg, en blind person som skal spille sjakk under press fra forbundet, han er nervøs, ikke kan han se, ikke ligger forholdene korrekt til slik at han kan flytte og skjenne brikken korrekt, da blir det feil da tullinger,dere er ordentlig stygge i den saken her

Ompa

10.09.2016 kl.21:32

Marianne, hvilke saker da?

Just I. Tas

10.09.2016 kl.22:02

Til post kl. 19:40

Nei, jeg sier ikke svake turneringsresultater. Kommentaren gjaldt de svake resultatene Bjørnsen har vist under testen. Meget svake i forhold til turneringsresultatene. Les detaljene på Sjakk.no, det er veldig nedslående for Bjørnsen-leiren.

Reidar Sandstrak

10.09.2016 kl.22:49

Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan noen fremdeles kan forsvare Bjørnsen. Dere som er rundt ham må våkne opp og ivareta Bjørnsen på best mulig måte. Han trenger åpenbart hjelp og støtte, men ikke for å drive denne saken videre.

Det er mange faktorer i denne saken som enten tyder på eller sterkt indikerer juks. En av disse er mer enn nok for utestengelse helt alene. Der finnes det bildebevis, vitner og etterhvert en innrømmelse fra Bjørnsen selv. Dette gjelder bruk av ulovlig utstyr ved spillebrettet. Det er bildebevis av Bjørnsen med bluetoothpropper i ørene. Vitner har også sett disse. Og Bjørnsen har innrømmet bruk. Dette er ene og alene grunn til utestengelse. Uavhengig av om det kan bevises om de har blitt brukt til juks. Ferdig snakka. Det er ikke formildende på noen måte at dommere ikke har klart å identifisere utstyret. Det er brukerens ansvar.

Og det ser ikke bedre ut når Bjørnsen først benektet bruk av bluetooth i flere måneder. Deretter en sånn halveis innrømmelse om at han ikke helt visste hva han brukte, men de var "selvsagt" brukt i sammenheng med diktafonen. Så var det bare det at disse proppene ikke kunne kobles til diktafonen i det hele og store. Dette kom det først ikke noe svar på, og i NRK-innslag var hodetelefonen plutselig byttet ut med noen andre. Da forbundet ønsket å se på proppene da var de plutselig stjålet på Fagernes. Omsider kom det en innrømmelse om at det definitivt var brukt slike propper. Etterhver ble dette forklart med at han brukte de til å høre på musikk, og måtte ha glemt å ta de ut. Virkelig? Glemt å ta de ut? Ved flere anledninger? Var det da plutselig ikke så viktig med bruk av diktafonen for å høre gamle trekk likevel? Hvor var i så fall øreproppene som faktisk passet til diktafonen?

Seriøst, Brekke, Aagesiv og Kjeken. Dette er en trist sak, ikke gjør den tristere enn den trenger å være ved å hoppe ned i søla sammen med Bjørnsen. Dette er en no-brainer. Det kan godt være ting å plukke på i prosessen, inkludert den siste testen, men bevisbyrden er så totalt knusende i ørepluggbeviset alene at det ikke er rom for diskusjon.

Reidar Sandstrak

11.09.2016 kl.01:28

Må også få kommentere den ekstremt tendensiøse overskriften her. Sjakkeksperter kritiske? Jada, man finner et par solide sjakkspillere som er kritiske, men det er også alt. Det er vel dessuten å trekke det langt å kalle noen av disse for eksperter. Det er ingen reell uenighet blant virkelige eksperter i denne saken. Hverken i inn eller utland. Like lite som det er noen uenighet angående evolusjon (vs kreasjonisme) eller global oppvarming. Selv om man finner en håndfull "eksperter" som mener jorda ble skapt for 5000 år siden av en gud og at menneskaskapt global oppvarming er ikke-eksisterende.

kjipt å se

11.09.2016 kl.07:22

kjipt å se voksne personer i Norge som er så sjalu på en blind sjakkspiller at de gjør alt de kan for å ødelegge for han....

tsk,

Tenk at dere er så råtne.

Nedtur å bli slått av en blind mann i sjakk ikke sant?

Bob

11.09.2016 kl.08:10

Det hadde vært interessant å se partiene fra testen. Hvis det stemmer at fyren spilte som en spiller med en rating på 1000, da er han absolutt åpenbart at han er en svindler. Man veksler ikke mellom å være BEDRE enn de aller fleste klubbspillere og DÅRLIGERE enn de aller fleste klubbspillere bare fordi man har en "dårlig dag".

Kjetil

11.09.2016 kl.10:31

Dette finnes vel mange idrettsutøvere som har blitt dømt opp gjennom årene uten at det har hvert noe bevis mot det.

Lance Armstrong er et godt eksempel.

Erlend

11.09.2016 kl.12:25

Utrolig at noen fortsatt hakker på denne saken. Sannynligheten for at en voksen mann etter så kort tid plutselig skal spille på nivå med sjakkcomputere en høyere andel av sine trekk enn verdenseliten er tilnærmet null. At han i tillegg beviselig har benyttet ulovlig utstyr og prøvd å skjule det er i seg selv nok til å dømmes og at han i en test presterer på et lavt nivå sjakklig fjerner siste rest av tvil. Ingen 2000-spiller viser 1000-nivå i en test, selv under press. Teknisk doping er den største trusselen mot sjakk idag og det er derfor veldig viktig at det slås hardt ned på. De som forsvarer denne juksemakeren etter denne klare og godt begrunnede dommen har enten lav sjakkforståelse, lav computerforståelse, eller forstår ikke hvor ødeleggende doping er for idretten.

11.09.2016 kl.12:41

Lance Armstrong hadde testet positivt for prestasjonsfremmende stoffer, men dette ble blusset ned med en misforståelse av medisin. Å kalle det en dom uten bevis er helt på trynet.

Å kalle Stein en svindler er også helt feil. Uansett om han har jukset eller ikke, så har ikke dette vært en lønnsom prosess.

Jeg spilte mot ham og tapte, han spilte godt. Han viste meg et "hull" i åpningsrepertoaret mitt, altså hjalp han meg å bli en bedre spiller. Hvorfor skal jeg være sint på det? Uansett om jeg spilte mot en ærlig eller uærlig spiller, er det verste som skjedde med meg at jeg tapte et par rating poeng. Jeg kan ikke engang si at jeg tapte ratingpoeng, for nettopp dette partiet gjorde jo at jeg lærte mer --> ratingen kommer tilbake uansett. Hvor mye penger er det snakk om? Knapt nok til å dekke reisekostnader, lagt sammen med de juridiske kostnadene går han helt sikkert mye i minus.

Jeg har selv gått igjennom mange av partiene hans, og jeg kan ikke si at prestasjonen er utenfor et rimelig nivå. Å si at Stein har jukset ut fra det jeg vet, går slett ikke. Jeg kan heller ikke si med sikkerhet at han ikke gjorde det, men jeg skjønner ikke poenget med å behandle ham som om han gjorde det. Tiden vil vise, og til syvende og sist er det Stein som sitter med fasiten.

Kjetil

11.09.2016 kl.12:47

Lance Armstrong hadde testet positivt for prestasjonsfremmende stoffer men det ble aldri bevist at ikke prøvene var byttet om eller at kroppen hans produserte dem selv?

Lite sannsynlig men ikke 100% umulig.

Reidar Sandstrak

11.09.2016 kl.14:16

Svar til apologeten fra kl 12.41

Selvsagt er det et element av svindel her. Han har vunnet premiepenger.

At du synes det er greit å tape for en jukser er din sak. Jeg synes imidlertid ikke det er greit å jukse seg til seier i organiserte konkurranser. Ikke at det er greit ellers heller, men spesielt ille når det er organisert. Disse organiserte turneringene er heldigvis under NSF/FIDE, og de synes ikke det er spesielt kult med juks de heller.

Folk bruker tid og penger for å reise til en turnering. De har forventninger om fair konkurranse mot hyggelige mennesker. Noen har kanskje ambisjoner om å gjøre det bra, andre blir overlykkelige over bare en seier. Flere barn ble utsatt for jukset hans.

Vet ikke om du har barn, men tenk deg at poden spiller fotball. Dere kommer til kamp og ser at det andre laget stiller med barn samt at de på et eller annet vis har fått Ronaldo til å stille for dem. Er det greit? Det blir samme greia. (Se nå bort i fra at alle sikkert ville blitt så starstruck at ingen brydde seg da ;) )

Knut

11.09.2016 kl.14:19

Om han er skyldig eller ikke skal jeg ikke uttale meg om, men burde det ikke være forbudt å spille turneringssjakk med en ørepropp?

Kjetil

11.09.2016 kl.14:36

Knut joda det burde være forbudt og det ER det også!

Reidar Sandstrak

11.09.2016 kl.15:47

Svar til Knut:

Jo det er ikke lov med noen form for elektroniske hjelpemidler. Unntaket er for blinde, og Bjørnsen er jo blind. Han har imidlertid selvsagt ikke lov til å bruke plugger som kan kommunisere med omverdenen, men det har han altså gjort.

Are

12.09.2016 kl.08:56

Patetisk og intellektuelt uverdig å prøve å skape en kunstig tvil om denne opplagte saken. Trist lesning.

Are

12.09.2016 kl.09:10

Hvis utenforstående uten sjakk-kompetanse ikke skjønner sjakkbevisene i saken, som for sjakkspillere er overveldende (jf. Sjakkfantomets analyser og den siste rapporten til postsjakkverdensmester Bern og stormester Tisdall), kan man jo se på rekken av bortforklaringer knyttet til blåtann-ørepluggene. Hvor mange løgner kan forsvarerne lire av seg før de mister all troverdighet? Heldigvis har sjakkfolket gjennomskuet dette for lengst. Kjeken kan unnskyldes med uvitenhet; hans teknologiske kompetanse er helt fraværende, noe han ikke legger skjul på. Til spørsmålet om testing av blinde spillere: Disse kan ifølge forsvaret spille feilfri sjakk (Fagernes), men er ikke i stand til å finne en matt i ett trekk (testen). Er det noen som tror på det? Vanlige sjakkspillere på et visst nivå er nemlig fullt i stand til å løse enkle mattoppgaver i blinde.

Bare Per

12.09.2016 kl.11:27

Den eneste virkelige skandalen her er at så mange kan tro at den norske(!) idrettsutøveren Bjørnsen kan ha jukset. Han er jo norsk, jeg bare nevner det! Og basert på hva? Jo, syltynne indisier og ingenting mer. Har han avgitt positiv dopingprøve, kanskje? Nei, nettopp! Flott at de virkelige ekspertene støtter ham og setter den uvitende og fordømmende allmuen på plass. Det minner om hvordan en hærskare av norske dopingeksperter støttet vår alles superkappgjenger Tysse i hans sak mot den internasjonale konspirasjonen han var utsatt for. Her trengs det full oppreisning for Bjørnsen som bør belønnes med en friplass i sjakkparalympics som kompensasjon.

Roy Nilsen

12.09.2016 kl.12:02

Godt skrevet Per!

Arve

12.09.2016 kl.19:00

110% enig med deg Are - Reidar og Marianne også.

Arve

12.09.2016 kl.19:15

... og Bare Per: "syltynne indisier" - den var god! LOL

Sukk

13.09.2016 kl.21:11

Utrolig at det fortsatt finnes folk som ikke vil ta fakta inn over seg. Dokumentasjonen som ligger på sjakk.no er soleklar. At noen fortsatt lever i fornektelse sier egentlig mer om dem enn om selve saken.

Apologeten...whatever

13.09.2016 kl.22:29

@Kjetil: Å forfalske en positiv prøve? Mulig. Forskjellen er at i Armstrongs tilfelle testet han positivt, for så å bli "fredet". I Bjørnsens tilfelle har han aldri blitt tatt i eller rett etter konkurranse, slik som Armstrong ble. Dermed er ikke dette direkte bevis av at Bjørnsen har jukset, men en bevisføring i tråd med at den som vinner gul trøye i Tour de France må være dopet.

I Bjørnsens tilfelle ser vi på prestasjonen som et bevis, og såkalt manglende kunnskap skal ha bevist at han ikke kan ha hatt et slikt prestasjonsnivå? Flere gode spillere ville kunne spilt slike partier som Bjørnsen har spilt. Det var jo ikke akkurat beste motstand heller.

Selvsagt er sjakk mer en mental idrett, men det er jo nettopp intuisjon som er en fantastisk egenskap i sjakk, eller?

@Reidar Sandstrak:

Ja, Bjørnsen har vunnet premiepenger, men den svindelen du snakker om, den har i hovedsak foregått mot ham selv.

I kanskje det mest ekstreme enkelttilfelle kan en spiller ha falt utenfor en premieplass på Tv2 -international, og kanskje gått glipp av 1000kr(?). Jeg skal ikke si at dette er ingenting, men dette gjelder ikke mange.

Dersom jeg hadde et barn og det hadde tapt for en jukser, da hadde jeg bare fortsatt å jobbe for å forbedre barnets sjakk. Dersom det skal så lite til for å ødelegge for ditt barn, da er ikke sjakk, eller noen annen sport for den saks skyld, noe for dere.

Hvis barnet hadde blitt overlykkelig for en seier, da er det vel bare å spille i den letteste gruppa?

Hvis du virkelig vil klage på premiepenger (den såkalte svindelen), da må jeg nok forvente en viss konkurransementalitet. Det er en grunn til at barn kan spille som unge i "voksen"-turneringer. Det er fordi sjakken ikke er underlagt barneidrettsreglene. Disse reglene eksisterer jo nettopp av disse grunner, at barn ikke skal møte den "stygge" virkeligheten for tidlig. For tidlig matching, er vel slik det ble referert til når Petter Northug ikke ble sendt til OL i Torino.

Slutt med klagingen, hvis du virkelig bryr deg om sjakk er dette bare en prinsippsak, ingenting som skal stoppe barn i å forbedre seg.

Det finnes mange måter å jukse på overalt i samfunnet. Ville du oppført deg likt mot en person som fikk bot for å kjøre for fort på veien? Ikke jeg i alle fall.

Reidar Sandstrak

14.09.2016 kl.01:23

Svar til Apologeten

Jeg må bare konstatere at vi åpenbart lever i totalt forskjellige verdener. Hele svaret ditt er så på jordet at jeg måtte vurdere lenge om det i det hele tatt var verdt å svare.

For det første, det er ikke hva evt andre spillere har "tapt" av penger som er det verste. Det er at Bjørnsen urettmessig har tilrøvet seg flere tusen kroner som er svindel. Og dette er ikke "såkalt svindel". Det ER svindel.

Selvsagt tåler et barn å møte urettferdighet og juks. Men er det noe moro? Jeg har da på ingen måte sagt at barnet hverken blir ødelagt som sjakkspillere eller annet. Det er stråmannsargumentasjon du bedriver. Men det er da på ingen måte greit med juks likevel, det er ikke slik det skal være. Skjønner ikke at det skal være noe å diskutere en gang. Og hvordan du kan dra alt dette videre til for tidlig matching og Northug i Torino ... vel det gir ingen mening.

Det er heller ingen mening i å sammenligne å kjøre for fort i trafikken og det å jukse i organisert sport. Sammenligningen er så søkt at den fortjener ikke noe tilsvar.

Og nei, jeg klager ikke (igjen, stråmannsargumentasjon), men ja dette er "bare en prinsippsak". Jeg mener prinsipper betyr noe. Også når man skal møtes i organiserte konkurranser, og da er nulltoleranse mot juks et av de viktigste prinsippene. Jeg kan ikke fatte at det skal være mulig å være uenig i det.

Du klarer altså å unnskylde svindel, se gjennom fingrene med juks som prinsipp, synes det ikke gjør noe at voksne og barn blir holdt for narr og overse klokkeklare bevis - du har fullt fortjent tilnavnet ditt.

Skriv en ny kommentar