hits

Sjakkspiller dømt for juks

kommentarer 10 kommentarer

Stein Bjørnsen stilte opp til en sjakktest. For at det ikke skulle være noen tvil om at han ikke jukset mens testen pågikk, måtte han til Veritas spesialrom utenfor Oslo. 

Den blinde sjakkspilleren, Stein Bjørnsen, fikk i går dommen fra Reglementsutvalget, RU, som er ankeinstansen i Norges Sjakkforbund.  23.april i år ble han dømt av Norges Sjakkforbund for å ha jukset. Bjørnsen anket dommen uten at det hjalp. Dommen på to års utestengelse blir stående. 

I går fikk Bjørnsen tilsendt dommen på mail. RU er en egen komité på tre medlemmer som jobber under Norges Sjakkforbund. I løpet av kort tid vil både Stein Bjørnsen og Norges Sjakkforbund komme med en pressemelding.

Her er Reglementsutvalgets konklusjon.

1.  Bjørnsen har turneringsresultater som er så gode i forhold til hans sannsynlige reelle spillestyrke at det er uhyre usannsynlig at de er oppnådd uten juks. Nøyaktig hvor usannsynlige resultatene er og kan diskuteres, og er avhengig av hvilken reell spillestyrke man antar, men uansett utgangspunktet er resultatene svært lite sannsynlige.

2. Bjørnsen har brutt sjakkreglementet ved å bruke ulovlig utstyr som gjør det mulig å kommunisere trådløst under partiene.

3. Det er påvist en svært høy grad av samsvar mellom trekkene i Bjørnsens partier og trekkvalgene til vanlige sjakkprogrammer. Et slikt samsvar er uvanlig, selv for spillere på svært høyt nivå.

4.  Både en rekke vitneutsagn og den avholdte testen av spillestyrke viser en grad av sjakkompetanse og sjakkforståelse som ikke er forenlig med de resultatene Bjørnsen har oppnådd.

5. Reglementsutvalget er klar over at selv usannsynlige resultater av og til forekommer, men punkt 1 sammenholdt med punkt 2 og 3 ovenfor gjør at RU finner det bevist utover enhver rimelig tvil at resultatene har vært oppnådd gjennom juks.

Reglementsutvalget 08.09.2016

Eirik T. Gullaksen, Arne Tjølsen, Trond Romsdal 

 Brukte 100 000 kroner til advokat

Stein Bjørnsen leverte sin anke som bestod av cirka 130 sider. Han engasjerte advokat, men måtte takke nei til videre arbeid da han ikke hadde nok penger til å fortsette. Etter dette fikk han en av nestorene i norsk sjakk, Øystein Brekke, til å hjelpe seg. 

Johs.Kjeken er den som har mest erfaring med blinde sjakkspillere i Norge. Kjeken sendte et eget skriv til RU hvor han mente at sjakktesten som ble gjennomført ikke var holdbar. Dette ble heller ikke tatt hensyn til av RU. 

Det er uvisst hvilke muligheter Stein Bjørnsen nå har. Det er ikke usannsynlig at dommen fra Reglementsutvalget vil bli den endelige dommen. Mulighetene for å kjøre saken innenfor det norske rettsapparatet er tilstede.  Hvorvidt saken kan ankes innenfor sjakkens organer, er uvisst. Norges Sjakkforbund er underlagt FIDE, men det er lite trolig de vil engasjere seg, eller om det overhodet er mulig å anke saken til FIDE.

Saken vil bli oppdatert.

Norges Sjakkforbunds pressemelding ble lagt ut 9.september klokka 10.30 : http://www.sjakk.no

 

 

10 kommentarer

xxx

09.09.2016 kl.11:24

Hei

Hva var resultatet av testen som ble tatt på veritas?

Jeg kan ikke se att den er skrevet i artikkelen.

Og leser jeg det rett att man har faktisk ikke funnet noen faktisk utstyr som er brukt til juks men at oppvalget brukte sin egen mening om hva hans nivå burde vært?

Jeg mener at om det er tilfellet så har Norges Sjakkforbund gjort en grov feil og åpner døren til grov feilbehandling.

Frank

09.09.2016 kl.11:43

Resultatet av testen tyder på en spillestyrke på ca 1000 ratingpoeng(!).

http://mattogpatt.no/2016/09/09/avviser-stein-bjornsen-anke-opprettholder-utestengelse/

hei

09.09.2016 kl.12:07

STB har selv innrømmet bruk av blåtannøreplugger, i tillegg finnes det fotobevis.

Testen viste blant annet under 1000 i rating, og så svake taktiske ferdigheter at STB sliter med å løse matt i ett trekk, selv med det klassiske f7-temaet (nybegynneroppgaver).

Skvatt

09.09.2016 kl.12:38

Sjølv um me alle saman lyt vêre samde i at fonksjonshemma lyt nytta rause hjelpemidlar når dei t.d. spelar sjakk, so lyt det samstundes vêre visst at å nytta sånn blåtann lyt vêre longt over grensa for kva me som samfunn kan godtaka. Å ha blod på tann lyt derimot vêre lov. Nett slik lyt regelverket vêre i eit varmt og inkluderande samfunn. Jau!

Petter Smart

09.09.2016 kl.17:50

Flott at fyren ble tatt synes nå jeg.

Fridtjof

09.09.2016 kl.19:03

Jeg skjønner ikke problemet. Hvis han ikke har jukset vil de gode prestasjonene fortsette. I motsatt fall vil det gå kraftig nedover. Alt man trenger å gjøre er å passe på at det blir umulig å jukse fra nå av.

Ole Petter Pedersen

10.09.2016 kl.06:57

For Sjakk-Norge er denne svake prosessen et like stort problem som at Bjørnsen har jukset, om ikke større. Det trengs et tydelig regelverk for hvordan forbundet skal opptre i saker om juks. Nå har det vært lynsjeivrige enkeltpersoner og en fullstendig vilkårlig prosess uten klar hjemmel i vedtektene som har fått dominere. Dommerne sviktet også i turneringene det her er snakk om. Glad jeg spiller så dårlig at jeg ikke risikerer de samme beskyldningene.

Morten Styren Jauert

10.09.2016 kl.08:45

Jeg leser ditt blogginnlegg med vantro, Aage. At du og Brekke tok på dere en forsvarerrolle i denne saken var i grunn ok. Alle trenger noen som støtter dem i vanskelige tider, skyldig eller ei. Men jeg kan ikke forstå annet enn at rapporten fra testen i juni feier den siste rest av tvil til side, selv hos den mest ihuga tilhenger av mirakler og ønsketenkning. For de fleste med noenlunde sjakkforståelse var partiene i seg selv, sammen med blåtannbeviset og den statistiske usannsynligheten, nok til å trekke en soleklar konklusjon. At det ikke var nok for deg og andre av Bjørnsens støttespillere, er i rettssikkerhetens navn greit nok. Men testens knusende konklusjon burde få selv dere til å slutte å piske den døde hesten. Greit nok at Bjørnsen var rusten etter et halvt års fravær fra turneringssjakk, og at det sikkert var omstendigheter rundt gjennomføringen av testen som kunne vært mer optimale for ham, men du spiller ikke på et solid mesternivå ved juletider for så å være så svak ved St.Hans at du mest sannsynlig ville slitt med å gjøre deg bemerket i mikroputtklassen i en BGP-turnering. For det er realiteten bak konklusjonen til testpanelet.

Stein Sollid

11.09.2016 kl.14:47

Dyktighet

Denne saken til navnebroren min illustrerer hvor mye det betyr for mange mennesker å være god i sjakk.

Eller sånn passelig god.

Sånn som meg.

Hilsen Stein Sollid

Vibeke Vigmostad

13.09.2016 kl.07:33

Jeg vil gjerne få presisere at testen ble utført hos Applica Test & Certification AS, tidligere DNV test senter. DNVGL har ikke vært innvolvert I gjennomføringen av testen.

Evt. spørsmål kan rettes til vv@applica.no

Skriv en ny kommentar