hits

Kan Facebook styre en by?


Det er stille før stormen i Kristiansund. Tirsdag 6.september vil politikerne ta en historisk viktig avgjørelse. På Facebook var det en som skrev: Vi har gått i fakkeltog, demonstrert og skrevet hundrevis av leserinnlegg. Om dere ikke anker sykehussaken, vil dere aldri se meg mer med en fakkel i min hånd. 
 

Når politikerne ikke fungerer som de skal, eller innbyggerne ikke er fornøyd med lokalavisa, da dukker det opp en ny scene: Facebook. Et godt eksemplet på dette finner man i disse dager i Kristiansund. I forbindelse med sykehusdebatten er temperaturen så høy på Facebook at politikerne sannsynligvis ikke tør annet enn å føye seg. Et interessant fenomen.

Tirsdag 6.september er en historisk dag for Kristiansund. Da vil bystyret bestemme seg for om de vil anke rettssaken som de tapte. Forspillet, som sannsynligvis fører til at byen mister sitt sykehus, var så råttent at hverken folket eller politikerne var i tvil: Her måtte man gå rettens vei. Innbyggerne samlet inn mer enn 900 000 kroner. Rettssaken mot Helse Midt-Norge endte, likevel med nederlag. Å vinne over staten er vanskelig. Å vinne i første runde er nesten umulig. Det visste politikerne på forhånd. Derfor er en anke logisk.

For noen dager siden intervjuet lokalavisene Tidens Krav og Romsdal Budstikke noen sentrale politikere i Kristiansund. Her fremkommer det at nesten alle er imot at rettssaken skal ankes. Men - etter at artiklene er publisert - følger det kraftige reaksjoner fra Kristiansunds innbyggere. Ikke i avisene, nei, folket ytrer seg i hovedsak på Facebook. Og dommen er ikke nådig. 

Kristiansunderne har gått i fakkeltog, samlet seg i demonstrasjoner og skrevet hundrevis av leserinnlegg. Når lokalavisen, Tidens Krav, for noen dager siden skrev på lederplass at man bør la være å anke, da ble det rene sankthansbålet på Facebook. Én etter èn av politikerne fikk gjennomgå. Det førte til at enkelte fikk en god porsjon med nerver. Noen av dem var straks inne, og fortalte at de stod bak folket - og ville anke.

Mange av dem ønsker å tro at om 100 år er alt glemt. Det samme sa Knut Hamsun da han, halvt døv og halvt blind, forsøkte å forsvare seg i retten. Hamsun har aldri vært mer aktuell.  Politikerne i Byen ved Storhavet skal ikke føle seg sikre på at det ikke blir skrevet en bok om det som nå skjer. Der vil ordene bli trykket og bevart til evig tid. 

Kristiansund opplever, med unntak av da byen brant i 1940, sitt mest dramatiske år siden den fikk bystatus i 1742. Sykehusdramatikken og spørsmålet om byen skal søke seg nordover mot Trøndelag i den nye regionformen, vil sette spor etter seg. I den første saken presterte politikerne å innhente råd fra en advokat. Imens gikk både uker og måneder. Ferietid heter det. I denne superdramatiske og viktige perioden, var det to måneders ferie. Nå er det ni dager til ankefristen går ut. Det er til å få fnatt av. Akkurat samme prosedyre ble benyttet i spørsmålet når kommunen skulle vurdere å søke seg mot Trøndelag. Istedenfor å finne ut av dette i den informasjonen som allerede forelå, bestemte bystyret at det skulle foretas en utredning. Regionreformen har vært kjent i minst halvannet år. Alle innspill fra kommunene, og samtaler fylkene skal ha seg i mellom, skal skje før 14.oktober. De som skal utføre utredningen, Orkidé, skriver på Facebook at den skal være ferdig innen 1.november*. Det er 2-3 måneder til regionreformen begynner å ta form, mens politikerne i Kristiansund ønsker å vente på en utredning - som i realiteten kommer etter at de store linjene allerede er lagt. Disse datoene har selvsagt spredt frustrasjon og forbannelse på Facebook.

Spørsmålet om sykehusnedleggelse og hvilken region man skal tilhøre, er ikke spesielt for Kristiansund. Hvis andre kommuner bruker samme strategi, og lar humla suse, er det ikke rart Facebook får sin scene. Hvis man skal utrede, nøle og feriere i beste sendetid, får man heller finne seg noe annet å gjøre. Folket lar seg ikke lure i det uendelige. 

Oppdatering: Kristiansund Kommune valgte med 28 mot 17 stemmer å anke dommen i sykehussaken. Ordfører Kjell Nergaard (Ap) og de fleste fra hans parti valgte å stemme mot å anke. På forhånd ba Nergaard om et klart flertall for en av delene. Det fikk han.

Her er et par artikler jeg har skrevet tidligere og som gir god bakgrunn for at man bør anke i sykehussaken:

http://aagesiv.blogg.no/1472053364_hvem_m_slukke_lyset.html

http://aagesiv.blogg.no/1469122080_bent_hie_og_rtten_fru.html

*Finn Backer, ny leder i KNN, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, skriver på Facebook at Orkidés arbeid skal være ferdig innen 1.november.

 

 

4 kommentarer
Fredrik Nørgaard

Fredrik Nørgaard

"Å vinne mot staten er vanskelig. Å vinne i første runde er nesten umulig" er et typisk unyansert lekfolk-resonnement.

Det er ikke generelt vanskeligere å vinne mot staten enn private parter. Det er vanskelig å vinne mot staten i et politisk fattet vedtak. Dette kan begrunnes med maktfordelingsbetraktninger som er selve grunnpilaren i demokratiet vi har i dag.

Domstolene skal være en vaktbikkje, men skal være høyst forsiktige ved å prøve materielle vedtak og eierstyring. Dette er Stortingets bord. Nå sykehusbermen roper om angrep på demokratiet innser de ikke i sin sveiseblindhet at dommen er bygget på demokratiets premisser.

At det er mye vanskeligere å vinne i første runde er også udokumentert synsing. Hvilket grunnlag har du for å mene dette? Om grunnlaget er at flere saker mot staten vinner frem i lagmannsretten enn i tingretten anbefaler jeg et logikkkurs. Hvilke saker ankes? De tvilsomme. Hvilke saker ankes ikke? De helt klare. Med mindre du er en del av sykehusbermen da... Da ankes også de helt klare.

Hva er så konsekvensen av denne logikken? Jo, at man siler ut saker som ville endt med tap i lagmannsretten slik at medhold-prosenten går opp.

Politikerne i Kristiansund viser at de tenker lengre enn sin egen popularitet ved å utvise måtehold. Bermen har for lengst vist at de ikke evner å tenke fornuftig og langsiktig. Et enkelt eksempel:

1. Kristiansund taper i tingretten. Kommuneadvokaten er for dårlig. Her må det hente inn ekstern ekspertise.

2. Dette gjøres. Ekspertisen blir hentet inn og konkluderer negativt. Men hva vet vel en slesk advokat fra et større firma? Kommuneadvokaten roper anke, folket er med han igjen.

Jeg kunne sikkert nevnt 999 eksempler til. Poenget er at politikerne må utvise logikk og rasjonalitet når oppiglerne har villedet seg selv inn på et spor hvor de ikke lengre klarer å se at en anke er helt håpløs.

Vi gir oss aldri... Før vi er raka fant, har mistet alle muligheter til å påvirke funksjonsfordeling, og innser at Trøndelag ikke er noe bedre for oss.

Orsak, men kvisleisen kan det vêre rett av Kristiansund å søkja seg åt trøndaradn? Jau, eg berre spyr. Hugs at Kristiansund er ein nynorsk kommune, og soleisen høyrer han heime hjå ein nynorsk fylkjeskommune au. Jau! Difor er det forhufselegt viktegt å halda seg hjå Møre og Romsdal for målsakja si skuld. Det einaste mogelege argumentet for å søkja seg mot Trøndelag lyt vêre å tvingja trøndaradn til å byta målform åt nynorsk. Berre sjå for dykk overskrifta i alle riks- og lokalblad: 'Nynorsk vert målform i region Midt-Noreg!' Jau, det er mest so eg bytar overtyding sjølve. Eg trur beint fram eg gler meg allereie, eg. Jau!

Dagfinn Kafka

Dagfinn Kafka

Her taper Kristiansund kommune på alle punkter i tingretten og henter inn juridisk hjelp fra øverste hylle for å belyse en eventuell anke. Konklusjonen hans er at det er svært lite å hente og oppfordrer kommunen i å la være. Kristiansund kommune velger å se bort fra konklusjonen, som forøvrig sikkert kostet mangfoldige tusener, og anker allikevel. Robek-kommunen er dermed villig til å kaste bort ytterligere hundretusener av kroner i advokatutgifter og saksomkostninger. Det høres ut som et veldig godt valg. Lykke til!

Bjørn-André

Bjørn-André

Jeg skjønner godt at denne saken engasjerer mange i Kristiansund og Nordmøre. Det jeg ikke skjønner så godt derimot, er hvordan politikerne som stemte imot anken blir betegnet i diverse fora. De blir stemplet som feige, konfliktsky og noen drister seg også til å bruke "quisling" som sin beskrivelse av dem. Si meg, er det ikke rom for ulike meninger i et bystyre?

Skriv en ny kommentar