hits

Voldtektssaken: Refleksjoner og lovendring

kommentarerDet som har opprørt flest nordmenn denne uken er voldtektssaken i Hemsedal. I alle saker som handler om voldtekter, settes det vanntette krav til bevis. Det som skjedde for to år siden i Hemsedal, viser at muligheten for å bli dømt for gruppevoldtekt er mikroskopisk. I så fall ser det ut til at man først må drepe offeret.

Men snowboardgjengen drepte ikke jenta, i alle fall ikke fysisk. Dermed slapp de fengselsstraff. De må riktignok betale 300.000 kroner i erstatning til henne fordi det er "klar sannsynlighetsovervekt" at de voldtok henne. Mens "bare sannsynlig" er ikke nok i juridisk sammenheng.

Et sammendrag av dommen med mine kommentarer:

En jente på 18 år mente seg voldtatt av tre menn  i 2014. To av dem var 32 år, den siste 28 år. To av dem er småbarnsforeldre og er i samboerforhold. En bodde i Hemsedal, de to andre reiste fra Oslo. De skulle på snowboardtur.  Jenta var også på tur til Hemsedal sammen med moren, søsteren og en venninne av søsteren.

Min kommentar: Vi antar at tre voksne menn har vært ute en vinternatt før. De skal på helgafest og Hemsedal er kjent for å være insted nummer én på vinterstid. Aldersforskjellen mellom de tre mennene og jenta får man si er betydelig. Hun er to år over den seksuelle lavalder.

I forkant hadde de tre mennene kjøpt inn hasj, MDMA(ecstasy), marijuana og 1 sopp inneholdende narkotiske stoff og kokain. Dette ble delvis konsumert natt  til søndag 23. mars 2014, på en hytte i Hemsedal.

Min kommentar: Dette hørtes da ikke helt vanlig ut? Eller? Jo, jeg har forstått at dette faktisk er ganske vanlig. Vel, tre menn på tur med lommene fulle av narkotika. Da aner man at alt kan skje. Det vet også tre menn som er ferdig med tenåringstida for en god stund siden. Straffeloven er allerede brutt. Dog er ikke straffen for å bruke narkotika særlig høy. Så vidt jeg vet er dette mer vanlig enn folk snakker høyt om. Blandingen av alkohol og drugs er kjent for å være livsfarlig. Min erfaring med dette temaet er:  I 2006 skrev jeg  en bok om hvorfor ganske vanlige mennesker begår drap. Jeg undersøkte 113 drapssaker fra virkeligheten, via psykiatriske rettsrapporter. Den utløsende årsak til drap var særdeles ofte alkohol, men blandingen av alkohol og narkotiske stoff er kjent for å være sprengstoff. Det er ikke første gang disse mennene forsøker seg på denne kombinasjonen, ifølge idommen. Man må forutsette at dommer, aktor, forsvarer og legdommere er klar over hvilken dynamitt som er i ferd med å antennes. Hvem som har ansvaret for at lunta blir tent, kan det ikke være særlig tvil om.

Litt etter midnatt hadde jenta truffet på de tre mennene. Hun hadde blitt avvist på en restaurant fordi hun var for ung. De kjente ikke hverandre fra før av og hun hadde tenkt å ta drosje hjem. Alle hadde drukket alkohol. Det fremkommer ikke i dommen at noen av dem på dette tidspunkt var overstadig beruset. Isteden for å ta drosje hjem, ble jenta med mennene på en hytte.

Min kommentar: Tre menn  tar med en 18-årsgammel jente på nachspiel. Det fremkommer ikke at det var andre tilstede på denne hytta enn de fire. Det er ikke ulovlig å dra på nachspiel. Slett ikke. Det er heller ikke ulovlig å ta med seg en jente på 18 år. Hva var årsaken til at mennene tok med seg jenta på nachspiel ?Var det for å snakke om livets mysterier? For å danse med henne? Var det for at noen av mennene vurderte henne som en kommende kjæreste? Var det bare for å ha det gøy? Eller kunne det være at de hadde  tenkt å ha sex med henne, noe som heller ikke er ulovlig? Det fremkommer ikke av dommen om noen av de tre mennene hadde betenkeligheter med å ha med en så ung jente. Uansett, ingen paragraf i straffeloven sier at de ikke hadde lov til å ha med seg en jente  på hytta midt på natta. I dommen står det heller ikke noe om hvorfor jenta valgte å bli med.

I hytta fikk jenta alkohol og hun ble tilbudt å ta noen tabletter som hun ikke visste hva var for noe. De medisinske undersøkelsene i ettertid viste at det var snakk om: Ecstasy  (MDMA) og to vivaltabletter som inneholdt det narkotiske virkestoffet diazepam. Alle tre guttene gikk på en blanding av hasj, ecstasy og  alkohol.

Min kommentar: Hva i alle dager? At tre voksne menn har med seg en 18-åring på nachspiel er som nevnt betenkelig, men slett ikke straffbart. At de tilbyr jenta livsfarlig narkotika er for meg utilgivelig og straffbart. Noe av narkotikaen (Diazepam) er et sovemiddel, så hvilken hensikt skulle det ha utover at hun skule sløves? Det er mulig jeg er av den gammeldagse sorten og reagerer litt for kraftig. Hadde det ennå vært tre gutter på samme alder som jenta. Kunne jeg tilgitt dem da? Nei, jeg kunne ikke det. Når tre voksne menn tilbyr en jente på 18 år en blanding av sprit og narkotika, mener jeg det bør få konsekvenser. Visste de hva de gjorde? Var de så ruset at de ikke visste hva de gjorde? Eller burde de visst hva de gjorde? I det siste tilfelle var det i så fall  grov uaktsomhet- og således må de dømmes deretter. Det er også dette advokat John. Christian Elden legger vekt på i sitt forslag til hvordan en anke til høyesterett kunne sett ut. Det må legges til at fristen for anke til Høyesterett er gått ut. At saken ikke ble anket er i seg selv ikke bare betenkelig. Det er tragisk.

http://johnchristianelden.blogg.no/1470735037_slik_kunne_en_anke_se.html.

I sitt tenkte ankeforslag skriver forøvrig Elden: De hadde erfaring med virkningene av MDMA. Tiltalte nr 3 erkjente i tingretten og er dømt for å ha gitt henne Vival inneholdende diazepam, jfr tiltalens post III. Diazepam er et sovemiddel, og det er vanskelig å se hvilket legitime formål en slik overlevering kan ha.

Fra dommen kan man lese:

Jenta forklarte at hun 20 til 30 minutter etter inntaket av MDMA ble veldig kvalm. Deretter begynte det å prikke i armer, ben og lepper. Hun fikk en nummen følelse og begynte å se dobbelt. Hun opplevde at menneskene rundt henne snakket veldig fort og at lys fløy rundt i rommet. Hun satt i en stol og opplevde å se seg selv utenfra. Hun så seg selv danse og drikke, men vet ikke om hun faktiske gjorde det.

Min kommentar: Skal man ikke stole på hva jenta her forklarer? Skal man i stedet stole på mennene som sier at hun var seg selv bevisst hele tiden denne natten? Det var det mindretallet gjorde. Av mindretallets vurdering oser det dobbeltmoral. Skikkelige jenter drar ikke på fest med tre eldre gutter, og når hun sier ja til å ta inn ukjente tabletter, er det ingen unnskyldning å hente. Var det slik legdommerne tenkte og konkluderte? De trodde ikke på henne. Altså trodde de på mannfolkene som tilbød jenta sprit og dop.

Da hun gikk ned trappa falt hun, og etter det ble alt «svart», og jenta husker bare glimtvis hva som skjedde.Etter dette dro de alle fire i taxi fra hytta til en campingvogn. Jenta har forklart at hun ble båret ut i en bil, at hun hadde ansiktet ned og at hun så snø. Deretter ble hun båret på nytt, etter at taxien hadde stoppet. Dette bekreftes av taxisjåføren, som er vitne i retten: Hun ble båret som en potetsekk. Hun hadde øynene åpne, men hun så bare rett opp, sier han.

I denne campingvognen, hvor mennene bodde, hadde de alle tre seksuell omgang med jenta. De byttet på å ha sex med henne.

Min kommentar: Man blir kvalm av langt mindre.

Overlege Marianne Arnestad ved Folkehelseinstituttet har forklart at den mengden MDMA som ble funnet i jentas blod, viser at hun må ha inntatt en vesentlig større mengde MDMA enn 125 mg. Den dosen jenta fikk i seg kunne medført alvorlig forgiftning og død.

Lagmannsretten kom frem til at den ene mannen fikk 3 000 kroner, subsidiært fengsel i seks dager. Den andre fikk en bot på     2 000 kroner. Den tredje hadde hovedsakelig ansvaret for narkotikaen og da var en ubetinget straff aktuell. Men siden han erkjente forholdene umiddelbart og at det hadde gått lang tid siden forholdene ble begått, slapp han fengsel. Han fikk betinget fengselsstraff, som passende kunne settes til 21 dager og med en prøvetid på to år.

I sum fikk de tre mennene omtrent samme straff som om man skulle kjørt 15 km for fort i en 60 sone. Det blir cirka 5000 kroner i bot. Et flertall på dommere kom til at de tiltalte var skyldige og at de skulle betale oppreisning, mens et mindretall på tre dommere kom til at det ikke var bevist at de tiltalte forsto at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingene. Mindretallets syn ble lagt til grunn for skyldspørsmålet i straffesaken, mens flertallets syn ble lagt til grunn for oppreisningskravet.

I mitt siste blogginnlegg Pinlig om barnevernet, http://aagesiv.blogg.no/1470336944_pinlig_om_barnevernet.html savner jeg et initiativ fra advokatstanden. Jeg stilte spørsmålet: Det kan da ikke bare finnes  pyser i disse laugene? Spørsmålet er relevant også i denne saken. De er kjent for å synge i kor.

Umusikalsk av Stabell og Bliksrud

Den profilerte advokaten Harald Stabell, går ut på samme tid som dommen blir offentliggjort, og proklamerer at straffene i voldtektssaker er for strenge. Noe særlig bedre er ikke advokat Henrik Bliksrud som på samme tid hevder at fornuften - og dermed rettssikkerheten - i noen grad har veket plass for følelser og forventning i slike sake, sier han.

Istedenfor at det dukker opp én blant 9500 advokater i Norge som kan finne denne dommen betenkelig, er det Stabell og Bliksrud som strør salt i såret. Etter Stabell og Bliksruds uttalelser, kommer spesialist i voldtektssaker, Hege Salomon, på banen. Hun forsøker å sette skapet på plass. Salomon skriver på NRKs nettavis at det er for få voldtekter som fører til domfellelser. Denne saken bør gi støtte for hennes påstand. Et blomst sendes også til John C.Elden. Hvis det er noen muligheter for å anke denne saken til EMK, håper jeg Elden kan bidra. Og uansett endelig resultat av denne dommen, håper jeg Elden og hans kolleger innser at noe ikke er som det skal være innenfor lovverket, eller utøvelsen av den, eller begge deler.

Forslag til endring av loven

På bakgrunn av denne saken og de tusenvis av voldtektssaker som fortjener sin oppmerksomhet i rettssystemet har jeg et forslag til en endring av loven:

Hvis en person gir en annen et narkotisk middel av alvorlig art, er det en straffbar handling i seg selv. Hvis man så har sex etter dette, og den som mottar det narkotiske stoffet anmelder giveren, mener jeg personen bør bli dømt for voldtekt.

Hadde man hatt en slik regel, ville alle tre blitt dømt, uten særlig diskusjon. Så kan du si at slik er ikke loven i dag, og dermed kan de gå fri. Men slik burde loven vært.

Tingretten dømte de tre til 6,5 års fengsel. Istedenfor at lagmannsretten gjorde det samme, eller fant en dom mellom 0 og 6,5 års fengsel, endte den opp med et par  parkeringsbøter. Hvis alle paragrafer er saumfart, kan man til slutt forsøke med sunn fornuft. Hvis det norske rettssystem tror at denne praksis vil vare evig, tar de feil. Bare vent og se.

 

Oppdatering: Etter at innlegget er publisert er det flere som reagerer på at denne artikkel er en del av lynsjestemningen mot de som ble frikjent for voldtekt, og de meddommerne som var i mindretall. Jeg understreker at det overhodet ikke er mitt motiv, tvert imot. Siden jeg også ønsker en endring i loven og kommer med forslag til det, skulle man tro at det underbygger dette.

Dommen kan I sin helhet leses her: https://lovdata.no/dokument/LBSTR/avgjorelse/lb-2015-85818?q=mdma

  • Selv har jeg ingen juridisk utdanning. Jeg har derimot hovedfag i kriminologi, og i de studieårene lærte jeg at det ikke var alltid paragrafene som avgjorde skjebnen i rettssalen.