hits

Dette visste du ikke om 9.april 1940. 


I ettermiddag har jeg holdt et foredrag for Senterpartiet på Akershus Festning. Det handlet om de utrolige historiene rundt 9.april 1940. I disse dager hvor det diskuteres hvor stor fare det er for at det kan bli krig, kan det være greit å se litt på historien.

Her er litt underholdning:

* 8.april 1940 hadde Engelskmennene 20 000 soldater som var i ferd med å gå ombord-  for å invadere Norges Kyst. De ombestemte seg da fikk høre om de tyske planene.

* Kong Haakon gikk til sengs 9.april 1940 da han fikk beskjed om at fiendtlige krigsskip var på vei inn ytre Oslofjord. Det var Koht som ringte og informerte ham.

* Statsminister Johan Nygaardsvold hadde lagt seg og mistet fullstendig evnen til å tenke klart i dagene 8 til 11.april.

* Halvdan Koht prioriterte ikke bare sin elskerinne natt til 9.april. Han fant seg enda en elskerinne i de påfølgende dagene - og på båten "Glasgow" fra Molde på vei til Tromsø, var det elskov omtrent for åpen scene. De fleste hørte hva utenriksministeren holdt på med, hvilket er nedtegnet i en av dagbøkene til passasjerene.

* Koht hadde tatt med seg svenske mynter og trodde de skulle til Sverige da de rømte fra Oslo om morgenen 9.april.

* Quisling hadde hadde et hemmelig møte med tyskerne i København 3.april 940. Her var han tydelig på at de ikke burde gå forbi Oscarsborg, men ankre opp før det.

*I et møte i Sikkerhetskomitéen 11.november 1918 bestemte de seg for å gjøre våpen ubrukelig. De var redd for revolusjon og for at arbeidere skulle bryte seg inn å stjele våpen. Derfor lot de våpnet ligge en plass og sluttstykket et annet. Når 1940 kom, viste det seg at soldatene ikke fikk våpen på flere dager fordi våpnene var ubrukbare. Det var generalstaben som påskyndet dette i 1918 og det ble altså ikke ordnet opp i før det var for sent, 22. år etterpå.

*Skulle man skyte på engelskmennene om de kom for å stoppe jernmalmtrafikken i Narvik? Det r innlysende at regjeringen ikke var nøytrale. Koht skfitet da også mening. Først skrev han i sin bok, "Fra skanse til skanse",at han hadde fortalt Sundlo i Narvik at det skulle skytes. 10 år etterpå skrev han at han hadde gitt motsatt beskjed. De skulle nok ikke skyte mot britene, selv om de var "nøytrale".

* Hverken Kong Haakon eller kronprins Olav ønsket å reise over til England 7.juni 1940, men de ble tvunget. Dette og mer til kan du lese mer om i boka som jeg skrev: 9.april 1940 - Et historisk bedrag. 2.opplaget er straks utsolgt fra Kagge Forlag. De neste dagene skal jeg fylle på med mer informasjon, flere punkter som folk flest neppe kjenner til. Det er nok å ta av.

 

7 kommentarer

Krigens gang blir alltid skrevet av den siden som vinner.

Og da utelater man det som ikke passer.

Det sies at en sak har alltid 2 sider.

Min erfaring er at en sak har alltid MINST 3 sider.

Hver part, det blir 2, så har man sannheten som den 3dje siden.

Flere av de tingene som skrives her er kjent for de som har lest litt historie, og da ikke bare mainstream bøker.

En annen ting som man har fått høre i alle år er at senkningen av Krysseren Blucher i Drøbaksundet var starten på krigshandlinger i Norge, morgen 9-Apr-1940.

Dette er også feil.

Det er korrekt at INVASJONEN av Norge startet 9-Apr-1940, men den første krigshandling var da den Polske ubåten "Orzel" senket troppetransportskipet "Rio de Janeiro" utenfor Lillesand 8-Apr-1940.

Dette vraket ble forøvrig gjennfunnet i 2015.

Bjørn Hanssen

Bjørn Hanssen

Hei Aage, Vet du hvor man kan skaffe boken din "NRK - sviktet da det gjaldt (2001)? Det ser ut til at den er utsolgt på alle nettbutikkene.

Også har vi glemt fadesen i Jøssingfjorden, britisk minelegging av norsk farvann, samt Kohts vurdering til å ikke la aftenposten trykke krigsrelatert materialen for å hindre panikk.

Snakker om å gjøre om krigshistorien til en koselig og harsellerende hjemmehos reportasje..

Det neste blir vel at Norge ble tatt på sengen..

aage georg sivertsen

aage georg sivertsen

Hei Bjørn Hanssen: Noen biblioteker har den. Mulig jeg har en noen bøker liggende av den, men det må jeg sjekke. Kan i så fall sende deg om det er ønskelig (og jeg finner den).

Jeg har kjøpt boken og lest noen kapitler. Tittelen er bra, men konteksten for hva som skjedde er helt feil, så da faller boken dessverre inn i rekken av dem som informerer feil om hva som skjedde da tyskerne invaderte Norge og hvorfor og hvordan. Her trengs en dypere analyse.

For det første var Adolf Hitler og Josef Stalin allierte i 1940, og de samarbeidet om okkupasjonen av Norge. Som for eksempel innen etterretning og forsyning. Blant annet hadde tyskerne forsyningsskip liggende i Murmansk på forhånd for å gå til Narvik og støtte de tyske krigsskipene som kom til byen 9. april.

Josef Stalins hemmelige tjenester NKVD hadde ved hjelp av Arbeiderpartiet og Høyre gjennomført et narrespill som endte med et smart og godt kamuflert statskupp i Norge fra 10. januar 1940. Da ble statsmaktene Stortinget og Regjeringen stjålet videre etter at regjeringen Johan Nygaardsvold hadde begått grovt pliktbrudd og ikke avholdt det lovpålagte stortingsvalget i 1939.

Stigen ble dratt opp på klassisk sovjetisk vis og regjeringsmakt (+stortingsmakt) ble frekt stjålet videre. Det er ikke mulig å bevise at Norge hadde en sann og lovlig regjering etter 10. januar 1940. Ei heller noe sant og lovlig storting. Hvem som helst kan prøve.

Ingen av disse statsorganene kunne fatte lovlige og sanne vedtak etter 10. januar 1940. Det skulle være situasjonen i måendene før krigen kom og i alle årene i London også. Da krigen tok slutt, ble det bygget videre på det falske grunnlaget fra statskuppet fra 10. januar 1940.

Tyskerne kunne erobre Norge med 8000 mann, fordi dem som forsvarere skulle være var indirekte allierte med angriperen.

Så enkel er forklaringen.

Stalin, som i hemmelighet hadde finansiert Arbeiderpartiet siden 1919, kuppet indirekte statsmakten fra skyggene fra 10. januar 1940 og la landet åpent ved hjelp av marionettene sine i Oslo, så tyskerne kunne gå i land uten at dem som agerte regjering uten å ha lov til å være det, verken mobilserte eller ga ordre til å slåss.

Hvorfor hjalp Stalin så sterkt til å få Norge besatt?

Jo, fordi han av høyere strategiske årsaker ville binde så store tyske styrker i nord som mulig, og dessuten beundret han middelalderfyrster som nettopp brukte denne krigslisten og parkerte egne landområder for en tid hos fienden eller en potensiell fiende, for deretter å ta tilbake området senere. Noe Stalin gjorde fra skyggene våren 1945 i Norge. Da ble Johan Nygaardsvold byttet ut med Einar Gerhardsen i et nytt narrespill over klassisk sovjetisk lest. Hvordan det skjedde kommer bra fram i Harald Berntsens bok "Statsministerkuppet", som kom ut for en del år siden.

Det bringer oss fram til dagens situasjon, for ingenting har endret seg på 71 år i så måte, men det er en annen historie. Som jeg også har skrevet om.

Det er bra at nye forfattere ser gamle landskap med nye øyne, men norsk historie siden mellomkrigstiden er i virkeligheten en spektakulær kriminalhistorie i tiår etter tiår, og du må kjenne de smarte bedragmetodene hos Kremls hemmelige tjenester for å rulle opp hva som har funnet sted. Virkeligheten begynner der fantasien slutter.

Hvis ikke Stalin hadde sittet med herredømmet over en norsk kuppregjering og kunne sette låvedøren på vidt gap for sine allierte, nazistene, våren 1940, da tyskerne forberedte og gjennomførte invasjonen og okkupasjonen av Norge, ville den aldri ha skjedd.

At landet ikke var satt på krigsfot på noen måte, tross at det var klart for alle at den tyske invasjonsstyrken var på vei til landet, var et grunnleggende vilkår for at hans allierte, Adolf Hitler, kunne hærta Norge.

Så hvem som var de virkelige landsforræderne er det ikke mye tvil om. Det var selvsagt dem som satt med den stjålne statsmakten i Norge og med vilje slapp Stalins allierte inn i landet om morgenen 9. april.

I kommunistiske opplegg er en regjering en marxistisk front, samme om den har et sant og lovlig grunnlag eller ikke. Vidkun Quisling var en privatperson og av liten betydning. Han hadde ingen statsmakt.

Jeg har sittet i ledelsen av Forsvarsdepartementet som politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst, vært medlem og ledet en rekke offentlige utvalg, og har dessuten vært reporter i NRK Dagsnytt og Utenriksredaksjonen med forsvar og sikkerhet som spesialitet, samt redaktør og administrerende direktør i flere aviser.

Så jeg har god innsikt i forsvars- og sikkerhetspolitikk, og den feilaktige oppfatningen av forløpet til den tyske invasjonen, har stor betydning for hvordan nordmenn oppfatter egen nasjon den dag i dag.

Norge ble i mai 1945 frigjort fra tyskerne, men ikke fra de skjulte sovjetrusserne, og noe brudd med fortiden er ikke skjedd siden. Så Norge har et stort problem i det skjulte, for å si det mildt. Det har de siste årene vist oss også. Svært så grundig. Alt henger sammen med alt.

Gunnar Johansen

Gunnar Johansen

Nei, det er sant vi har ikke mye å takke hverken Johan Nygaarsvold eller Einar Gerhartsen for. Den ene solgte Norge og den andre ville gi bort Nord-Norge.

Du får gi lyd Bjørn Hansen, om du ønsker tilsendt bok. Min mail er aag-siv@online.no

Skriv en ny kommentar