hits

Kan være justismord

TRIST: En nedtrykt Stein Bjørnsen møtte Gjengangeren
Sjakkspiller Stein Bjørnsen Foto: Martin Moland/Gjengangeren 

Øystein Brekke, sjakkautoritet støtter blinde Stein Bjørnsen:

"KAN være justismord"

Aage G.Sivertsen

forfatter

 

«Bjørnsen-saken» i norsk sjakk, er blitt en kjent sak. Den blinde Stein Bjørnsen ble nylig dømt av Norges Sjakkforbund for å ha jukset. Ifølge Sjakkforbundet skulle han ha hatt tilgang til et analyseprogram eller en computer. Øystein Brekke, også kjent som den som kan mest om norsk sjakk, er særdeles kritisk til grunnlagsmateriale i dommen. Brekke er betenkt over kildene som legges frem og antyder dermed at spilleren kan være uskyldig dømt.

Brekke har analysert 9 partier fra NM som er brukt som kilde. Han begriper ikke hvordan man ut ifra disse partiene kan konkludere med juks. De ni partiene i NM er en viktig del av forbundets bevis i saken. Den andre turneringen som ligger til grunn for dommen er fra Fagernes, hvor Bjørnsen også spilte 9 partier.

Brekke er selv en god sjakkspiller. Han har vært Internasjonal FIDE- dommer siden 1980 og mangeårig styremedlem i Norges Sjakkforbund. Dessuten har han vært leder og medlem av Reglementsutvalget, et underorgan i Norges Sjakkforbund(NSF). Det er de som skal behandle Bjørnsens anke.

Bjørnsen mener han er uskyldig dømt, og har bestemt seg for å anke dommen. Reglementsutvalget (RU)vil ta den endelige avgjørelsen. Her sitter tre personer som skal gå igjennom forbundets dokumentasjon, samt at de skal vurdere hva Bjørnsen har å legge frem. Skulle RU også komme frem til at han er skyldig, vil likevel ikke Bjørnsen gi seg. Han vil da gå til sivil sak i det norske rettssystemet. Dette forteller Bjørnsen i en samtale med undertegnede søndag 8.mai. Skulle Reglementsutvalget komme frem til at Bjørnsen er uskyldig, kan ikke saken unngå å bli omtalt som en skandale.

Nedenfor gjengis deler av et brev som Øystein Brekke offentliggjør, noen uker før Reglementsutvalget skal fatte sitt vedtak. Her bør det nevnes at Brekke kritiserer også FIDEs jobb i denne saken. FIDE er sjakkens øverste organ, men det er uklart hvilken rolle FIDE har i saken. I dommen henviser NSF til at de har fått rapport fra FIDE.  Men Kenneth Regan som har analysert partiene til Bjørnsen, sitter ikke i denne komiteen. Han er en selvstendig konsulent sier, Yuri Garrett, på telefon i dag. Garrett er sekretær i anti-juks komiteen til FIDE.

Siste nytt, se følgende to lenker: 

http://www.sjakknytt.no/viktig-parti-landsturneringens-klasse-2-2015/

http://mattogpatt.no/2016/05/11/oystein-brekke-oppsiktsvekkende-angrep-pa-stein-bjornsen-dommen/

Brekkes brev som vil bli brukt i ankesaken vil helt sikkert i sin helhet bli offentliggjort i ulike sjakkfora som sjakknytt.no og matt&patt.no. Her er et utdrag av Brekkes rapport, hvor det er kun selve partiene som ikke er med: 

 

Stein Bjørnsens partier i klasse 2 i NM 2015

En betenkning av Øystein Brekke

Med en viss undring og bekymring har jeg gjennom de første månedene av 2016 registrert utviklingen av «Bjørnsen-saken» i norsk sjakk, som har kulminert med en fellende dom fra Norges Sjakkforbunds sentralstyre på 2 års utestengelse fra spill og tillitsverv i norsk sjakk. Stein Bjørnsen, Horten Sjakklubb dømmes for å ha jukset seg gjennom turneringene Klasse 2 i Landsturneringen (NM) i Oslo 2015 og Gruppe B i TV2 Fagernes International 2015-16, med konsekvensen at resultatene hans fra disse to turneringene rett og slett skal fjernes.

Jeg føler å ha opplevd en sak der i realiteten noen sentrale, dyktige personer i norsk sjakkliv har gått ut offentlig med så skråsikre, sterke meninger at det er skapt et bilde som gjør at nærmest «alle» er enige om at denne juksemakeren må straffes hardt. Vi er alle, på bakgrunn av noen historier fra den store verden, naturlig bekymret over at moderne metoder for å jukse i sjakk skal gjøre inntog i norsk sjakk, og vet at dette kan skje når som helst og hvor som helst. Derfor er det grunn til å holde sansene åpne og også viktig å ta bekymringsmeldinger som kommer inn på alvor, og forbedre rutinene våre på å håndtere slik mistanker på en seriøs måte. Derunder må jo turneringsledere og andre klare å avbalansere dette mot risikoen for en unødig sterk mistankekultur i sjakklivet som kan gjøre turneringene til utrivelige arrangementer.

Som turneringsspiller i sjakk siden 1972, som turneringsarrangør siden 1974, som Internasjonal FIDE- dommer siden 1980, som tidligere redaktør av Norsk Sjakkblad i drøyt 7 år, som tidligere mangeårig styremedlem i Norges Sjakkforbund og også mange år leder og medlem av Reglementsutvalget i Norges Sjakkforbund blir jeg selvfølgelig trist og betenkt av en sak som denne.

Jeg har i noen kommentarer på nettet bedt folk besinne seg litt i det som uansett har vært en massiv forhåndsdømming fra første dag da saken ble lagt ut på sjakkbloggen som nå heter mattogpatt.no. Håndteringen av saken i norsk sjakk har ikke vært et vakkert syn. Sjelden har vi opplevd noen presentert som mer «skyldig til det motsatte eventuelt ble bevist». Jeg har til slutt ikke visst om jeg ville bli tristest og/eller sintest dersom det etter seriøse undersøkelser skulle vise seg at mannen er skyldig, eller uskyldig. Sannheten kan vel være bare være ett av to?

Hva er denne sannheten? Jeg kan ikke vite sikkert. Jeg har ingen direkte rolle i forhold til saken, og ikke alle sakens dokumenter og heller ingen ambisjon om å opphøye meg til mer enn sivilist og medmenneske, med en generell faglig bakgrunn og mer eller mindre kjennskap til alle de involverte sjakkspillere, pressefolk og tillitsvalgte. Men det ligger i at jeg skriver denne betenkningen om saken at jeg fortsatt har en ubehagelig følelse av at dette KAN være et «justismord» fra sentralstyrets side, selv om medlemmene hver for seg sikkert har gjort en samvittighetsfull beslutning.

Spørsmålet her blir vel om saksforberedelsene holder mål? Påstandene som også Norges Sjakkforbunds dom etter min vurdering bygger på, er i offentligheten enkelt beskrevet omtrent slik:
«Stein Bjørnsen er egentlig en svak sjakkspiller ? med en reell spillestyrke kanskje ikke mer enn cirka 1000-1200 ratingpoeng(?) ? som så fra en gang i 2015 har startet å jukse konsekvent i partiene sine gjennom å motta signaler før utførelsen av hvert trekk, slik at resultatene sensasjonelt raskt har utviklet seg til prestasjoner på et utrolig mye høyere nivå, bevist av 66 partier på rad spilt uten tap og trekk med så stort samsvar med sterke spilleprogrammer at han må ha fått formidlet trekk fra ett eller flere slike. Det har til og med vært beskrevet at Stein Bjørnsen har spilt som en sterk stormester og hatt like stort samsvar med sjakkmotorene som Magnus Carlsen.»

Da jeg så dommen fra Norges Sjakkforbund, var jeg mest spontant overrasket over å lese at spillet (partiene) til Stein Bjørnsen i klasse 2 i NM 2015 skulle være en del av en «juksehistorie» som beskrevet. Jeg hadde tidligere sett et par av disse partiene og ikke funnet dem eller Stein Bjørnsens spill mistenkelig

eller på et mesternivå. Jeg forstår at alle de ni NM-partiene hans har ligget greit tilgjengelig på nettet. Like før dommen falt, oppdaget jeg også at partiene hans i denne turneringen er lagt fram og gjennomgått med computerhjelp fra Stockfish på den utmerkede bloggen sjakknytt.no: http://www.sjakknytt.no/partier/liste/navn/Stein%20Tholo%20Bj%C3%B8rnsen

Jeg har etterpå lastet ned partiene og gått gjennom dem noen ganger med en egen vurdering supplert med analysehjelp mest fra sjakkmotoren Houdini 4 og med Fritz 11 løpende ved siden av.
Jeg har forsøkt å bedømme nøkternt hva som egentlig utspilte seg i partiene til Stein Bjørnsen da han vant klasse 2 i NM 2015 med det glimrende resultatet 8 poeng på 9 partier.

page2image6080

R.

Motspiller

Motspillers rating

Bjørnsens resultat

Antall trekk

Bjørnsens førstevalg Stockfish

Motspillers førstevalg Stockfish

1

Jan M. Svensen, uten klubb

ingen

1

44

18

18

2

Knut Abrahamsen, Nordstrand

1662

1

43

22

19

3

Bjørn W. Fosdahl, Stjernen

1642

1⁄2

54

26

24

4

Per Blikra, Stavanger

1692

1

page2image44800

37

22

page2image47512

11

5

Holger Lange, Follo

1596

1

page2image52760

39

22

page2image55472

16

6

Svein Erik Lurdalen, Kongsberg

1704

1

page2image60760

38

23

page2image63472

10

7

Bibek Liu, Lørenskog

1641

1

page2image68720

56

32

page2image71432

23

8

Eirik Søreng, Akademisk

1632

1

page2image76680

23

15

page2image79392

9

9

Andreas Skotheim, Tønsberg

1570

page2image85040

1⁄2

page2image86960 page2image87120

37

page2image88888

17

page2image90544

13

Ved gjennomgang av de 9 partiene vurderer jeg Stein Bjørnsens spill som både alminnelig menneskelig og temmelig normalt for en spiller som vinner eller kommer høyt opp i klasse 2 i Landsturneringen. Partiene er gjennomgående noenlunde jevnspilte, men noen av motspillerne gjør klare unøyaktigheter som gir Bjørnsen et visst overtak. I det eneste partiet som blir vunnet før 35 trekk, overser motspilleren hans en direkte sjanse til å vinne partiet.

Stein Bjørnsens spill i NM 2015 er slett ikke fritt for klare taktiske feil, slik det har vært hevdet på nettet fra svært kyndig hold, som sannsynligvis må ha uttalt dette uten å ha sett partiene. To av motspillerne ? Bjørn Fosdahl og Eirik Søreng ? fikk servert direkte sjanser til å vinne.....

HER ER BREKKES ANALYSER OG DIAGRAM KLIPPET UT DA DE IKKE LOT SEG GJØRE Å KOPIERE,MEN HER HENVISES TIL SJAKKNYTT:http://www.sjakknytt.no/stein-bjornsens-partier-klasse-2-nm-2015/ som har også lagt ut partiene.

 

De angitte kommentarene til disse fem partiene er ikke perfekt gjennomarbeidet, men kan gi et rimelig inntrykk av spill og sjanser, med Stein Bjørnsens taktiske feil og motspillernes ditto feil og muligheter som det sentrale.

Stein Bjørnsens ni partier viser etter min vurdering uansett en ganske god spillestyrke per juli 2015, kanskje tilsvarende en ratingstyrke 1850 ? 1900, som cirka gjennomsnittet av styrke og prestasjoner tilspillere på seierspallen i klasse 2 i landsturneringene. Pallen vil naturlig romme noen av de sterkeste spillerne i klassen og dem som ved denne anledningen har noen marginer på sin side.

Konklusjon: Etter gjennomgang av de ni NM-partiene hver for seg og samlet kan jeg ikke se noen rimelige tegn til at Stein Bjørnsen skal ha mottatt computerhjelp eller annen hjelp utenfra med å spille dem, som i realiteten er halvparten av dommen fra Norges Sjakkforbunds sentralstyre. Det er vanskelig å forstå at noen etter å ha sett partiene kan mene at Bjørnsens spill i klasse 2 i NM 2015 har vært basert på juks.

Hvis et analyseverktøy som FIDE disponerer, konkluderer med at Stein Bjørnsen sannsynligvis har jukset i gjennomføringen av partiene sine i klasse 2 i landsturneringen 2015, er dette analyseverktøyet neppe av tilstrekkelig kvalitet i alle fall til å vurdere partier på disse nivåene, og i tillegg «stilt inn» feil, altså med en forventning om feil styrkenivå. Partiene til Stein Bjørnsen i NM 2015 burde nok eventuelt vurderes etter antatt ratingstyrke 1850 eller 1900.

Det vi nå selvfølgelig må unngå, for hele sjakkmiljøets del, er å ha et «antijukse-verktøy» svevende i bakgrunnen som i praksis gir spillere i sterk framgang eller spillere i toppen av NM-klasser og lignende turneringer generell frykt for at ekstra sterke prestasjoner eller partier i seg selv gir protester for juks som på toppen av alt kan bli publisert lignende som i denne «Bjørnsen-saken».

Jeg har i denne betenkningen bare gått inn på Stein Bjørnsens ni partier i klasse 2 i NM 2015 og supplert med noen generelle kommentarer. Gjennomgangen min er ikke gjort på initiativ eller oppdrag fra andre enn meg selv, men den blir naturligvis gjort tilgjengelig for anken som Stein Bjørnsen har varslet til Norges Sjakkforbunds ankeinstans Reglementsutvalget, RU.

Åmot, 09.05.2016 Øystein Brekke 

27 kommentarer
Oddmund Hansen

Oddmund Hansen

Er selv en rimelig god spiller, rating ca. 1500 og spiller mest via nettet på chess.com. Jeg har normalt ca. 50 % av Stockfish sine førstevalg i gode perioder og ned mot 40% i dårlige perioder. Har også spilt noen partier med 60% + av Stockfish første valgene. Ser av tallene over at Bjørnsen ligger på 53% av Stockfish førstevalg. Så da er vel jeg også en juksepave da og bør utestenges sammen med sånn ca. 5000 andre sjakkspillere her i Norge......?

Lasse Østebø Løvik

Lasse Østebø Løvik

Hadde egentlig tenkt å holde meg unna å kommentere på denne saken. Men dette blir for dumt. Dommen er klinkende klar og partiene fra Fagernes taler for seg selv.

For det første vil en "Stockfishs førstevalg" analyse være ubrukelig. Resultatet vil variere med datamaskinens hardware, sjakkprogrammet og hvor lang tid maskinen jobber. Det er heller absolutt ingenting som tilsier at en person som jukser alltid vil velge førstevalget.

Har selv analysert partiene fra Landsturneringen, Fagernes og et parti fra en blindesjakkmatch.

Her er en liten smakebit:

Average centipawn loss (cpl) analyserer hvor mange «bønder» en person mister per trekk. 1cpl = 0.01 bønder. Tall under 30cpl er mistenkelige.

Landsturneringen: 15.11 cpl (8 poeng over 9 partier). Ingen partier over 24cpl

Fagernes: 10,8 cpl (8 poeng over 9 partier). Ingen partier over 25cpl

Blindelandskamp: 62 cpl (0 poeng over 1 parti). Dette partiet ble spilt midt mellom Landsturneringen og Fagernes. Partiet er forferdelig og neppe spilt av en mesterspiller.

La oss sammenlikne med Magnus Carlsen som hadde han cpl på 10.2 i Qatar Masters 2015. Med høyeste cpl på 34(!) i fjerde runde mot Jan-Krzystof Duda. Bjørnsen er altså mer konsistent enn verdensmesteren.

Men dette i seg selv er ikke nok til å slå fast juks. Vi må selvfølgelig se på enkeltpartiene.

Skal ikke poste fullstendige analyser her men de oppramsede trekkene er i seg selv nok til å gi enhver mesterspiller hakeslepp.

36. Tb3 mot Mansoor i stedet for 36.Dd4+. Tb3 leder til matt i 12(!) mens Dd4 bytter av dronning å tvinger svart til å gi opp. Dd4 kommer ikke opp på maskinen grunnet matten i 12.

39. Lc5+ fulgt av 40.Th7 i stedet for 39.Th7+ som uten tvil er det enkleste trekket i stillingen mot Merkesvik

17. Sb3 i stedet for 17.Sf3 som uten tvil er mest naturlig i partiet mot Bentsen

17...Sg6 i stedet for 17...Sf5 i partiet mot Hoem.

10...Da5 i stedet for 10...Dc7 eller 10...Db6 som begge er mer naturlig mot Al-Tarbosh.

18. g4 i stedet for 18. Lf6 mot Johansen.

14. Lb5 i stedet for Sxf5 direkte mot Mansoor.

16. Sxh6. Mot Mansoor. Hvorfor ofre i en overlegen og lett vunnet stilling, ed mindre du er 100% den utrolig fortsettelsen vinner?

24. Dxh7+ (igjen mot Mansoor) istedenfor Lxh7 fulgt av damebyttet Dxf6. Sluttspillet med kvalitet og bonde over er mye enklere i praksis enn fortsettelse. Selvfølgelig er datamaskinen enig i Bjørnsens valg.

25. Lxa6 mot Mansoor. Bytter av en forferdelig dårlig hest på a6 og hjelper svart få ut løperen. Et veldig naturlig trekk her er 25. Tf3 som også vinner. Men 25. Lxa6 fulgt av det rolige Tfc1 er selvfølgelig mer nøyaktig

I saw the comment about cpl in an e-mail from one of my Norwegian friends. It is not possible to judge the strenght of a player by cpl as it really tells you more about the opponent than the actual player winning the game. The comments from Lasse Løvik is more or less useless in this regard. A Stockfish analysis is the way to go. Or as one of the GM's said when another player asked him about cpl: "I usually have less than 10 when I check, but I still play like shit :) "So, no that's not something that I care about whatsoever."

Lasse Østebø Løvik

Lasse Østebø Løvik

My comment wasn't just, or even at all, about the cpi. Cpi is more a guideline, but it does give some indication of the level of play. My comment was mostly focused around the moves made during Fagernes.

Olav Erikstad

Olav Erikstad

Fortsatt uten å ta stilling til om Bjørnsen jukser eller ikke, har jeg én kommentar og ett spørsmål til Brekke (som jeg for øvrig har meget stor respekt for):

1. At den som analyserer partiene ikke selv sitter i antijukskomiteen, men er frittstående konsulent, er vel slik det bør være? DNA-analyser i en rettssak tas f.eks. alltid av et nøytralt firma som ikke selv sitter i juryen!? I ankesaker hender det titt og ofte at utenlandske firma får oppdraget, for å være lengst mulig unna påvirkning fra historikk, media etc.

2) Kunne du analysert partiet mot Mansoor fra Fagernes? Spesielt den mildt sagt imponerende kongevandringen på vei mot forsert matt fremfor dronningbytte med tårn over. Var det et statistisk freak-event? Hva sier Bjørnsen selv om variantene han regnet på? Dette er jo kjempeinteressant, sjakklig sett.

Stein Bjørnsen flytter brikker han regner ikke varianter. Det er magefølelsen han forteller om når han skal svare på hvorfor han valgte trekk som var datamaskin trekk.Nettopp den datamaskin funne kongevandringen i partiet mot Mansoor er jo selve kronbeviset på at han flytter brikker og ikke regner varianter.

Aage Georg Sivertsen

Aage Georg Sivertsen

Til Olav Erikstad: Ikke urimelig det du skriver. I denne saken bør det fremkomme hvilken rolle FIDE har i saken. NSF henviser i dommen: "FIDE skriver" og ifølge "FIDEs analyser". Da antar man at opplysningene som er gitt, er ifølge FIDE.

Hvilken computer velger 1.f4????

Har ikke funnet noen enda og bevisene mot Bjørnsen er svært magre.

Utrolig at folk kan bli behandlet slik i 2016!

1. Han brukte Jaybirds Bluebuds ørepropper, men i NRK-intervjuet viser han frem noen andre ørepropper: http://www.nrk.no/vestfold/beskyldes-for-juks-1.12736408

Ifølge dommen: "Bjørnsen hevder at ørepluggene som ble brukt på Fagernes forsvant etter siste runde".

Men i NRK-intervjuet sier han, mens han viser fram de andre øreproppene:

"Til den bruker jeg da også en ørepropp". Altså bruker i presens, uten henvisning til at han har mistet de han BRUKTE i turneringen. De som tilfeldigvis hadde blåtann og ingen analog tilkobling...

2. Hvorfor gikk han ikke med på testen, men bortforklarer det med formalia?

Hei Olav Erikstad.

Jeg så alle disse kommentarene nå, og du anmoder meg å gå gjennom Bjørnsens parti mot Mansoor på Fagernes, som har fått så mye omtale og så mange skråsikre dommer(e). Javel, så forsøker jeg det! (blir spennende)

mvh Øystein Brekke

Sander Gallbert

Sander Gallbert

66 partier på rad, uten tap ... Jeg kan ikke forstå at dette er noe å diskutere engang.

Ole Petter Pedersen

Ole Petter Pedersen

Tall under 30cpl er mistenkelige, heter det i et innlegg her. Det er helt meningsløst å påstå slikt. I min siste turnering hadde jeg et snitt på under 20, og prestasjon rundt 1600. Bjørnsen er dømt for å ha jukset i NM, noe Brekkes utredning viser det må være rimelig tvil om. Detaljert dokumentasjon fra forbundet har så langt vært fraværende, noe som bare har skadet forbundets omdømme i denne saken.

Eirik Søiland

Eirik Søiland

Øystein Brekke og Aage Sivertsen, som støtter det syn Brekke fremfører, "tråkker" dessverre feil i sitt forsvar av Bjørnsen.

Poenget i avgjørelsen til NSF er ikke hvorvidt "kvaliteten" i spillet til Bjørnsen var såvidt god at det må være utslag av juks. Hele kjernen i saken er at Bjørnsen beviselig har benyttet et ulovlig elektronisk hjelpemiddel, nemlig Jaybirds Bluetooth ørplugger. Dette hjelpemiddel er ikke tillatt etter regelverket, og konsekvensen av dette er også godt beskrevet. Rent faktisk trenger ikke NSF gjøre ytterligere undersøkelser, men faktisk treffe sin avgjørelse suverent på dette faktum alene. NSF har i praksis utøvd storsinn i saken ved å gi Bjørnsen anledning til å avlegge en test, noe han ikke har legitimt krav på. Når Bjørnsen ikke benytter seg av denne sjansen. Og heller ikke har noen fornuftig forklaring på hvorfor han har brukt nevnte ørplugger når de ikke kan nyttes til det han selv har beskrevet var formålet, å fungere som diktafon. Ja, da har ikke NSF noen annen mulighet enn å treffe den avgjørelsen de kom til. Det er helt irrelevant for saken hvilken kvalitet det har vært på partiene...

Eirik Søiland.

Aage Georg Sivertsen

Aage Georg Sivertsen

Bjørnsen har spilt kun 57 partier. Vunnet de fleste, men spilt remis og tapt. 8 tap og 12 remis.

Pål Nordquelle

Pål Nordquelle

Hei Aage. Det går rykter om at du har fått anledning til å spille med Bjørnsen ved i alle fall en anledning efter mistanken ble fremmet. Kan du si noe om dette styrket deg i troen på at Bjørnsen virkelig er en sterk mesterspiller som ved en feiltagelse er mistenkt for juks? Mvh Pål

Det spiller kanskje ikke så stor rolle, Aage. Men du har jo tidligere beskrevet at det var 66 partier uten tap. Nå er rekka mindre med flere tap. Kan du ikke komme med en mer presis oversikt så vi kan ha orden i sysakene?

Pål Nordquelle

Pål Nordquelle

Hei Thomas

Vet ikke om Aage leser denne bloggen mer. Det helt riktige svaret på spørsmålet ditt er som følger;

-2015 spilte Bjørnsen 50 partier hvorav 44 seire og 6 remiser.

-2014 spilte Bjørnsen 15 partier hvorav 5 seire, 3 remiser og altså 7 tap.

Bemerkelsesverdig utvikling....

Justismord?

Dommen mot Bjørnsen er under anke, men vi snakker heller ikke om rettssystemet her

Å jukse i sjakk ikke er straffbart. Og den eneste straffen det er snakk om ikke er å få spille et spill.

Justismord?

Dommen mot Bjørnsen er under anke, men vi snakker heller ikke om rettssystemet her.

Å jukse i sjakk ikke er straffbart. Og den eneste straffen det er snakk om ikke er å få spille et spill.

Thomas Robertsen

Thomas Robertsen

Takk skal du ha, Pål! Ja, utviklinga er i sannhet bemerkelsesverdig ;-)

Pål Nordquelle

Pål Nordquelle

Bare hyggelig Thomas. Jeg gleder meg til å få svar av Aage at vi alle tar feil og at han møtte en vi alle sammen har mistenkt på helt feil grunnlag, m.a.o. en sterk mesterspiller som spiller like bra uten ørepropp.

Aage Georg Sivertsen

Aage Georg Sivertsen

Hei til alle deltakere på bloggen! Takk for engasjement.

Nordquelle:

Det var Bjørnsen som opplyste antall parti som jeg refererte til. Det kan se ut som om det riktige tallet er totalt 65 partier. Bjørnsen beklager å ha gitt meg feile tall. Et poeng er det vel at han ikke har vunnet alle partier...

Du skriver at jeg mener dere alle tar feil. Nå er det slik at jeg hevder at fremstillingen i saken har vært enestående usaklig. Om dere tar feil har jeg slett ikke tatt stilling til. Det skal sies at når omtrent alle er enige og nesten alle er 101 % sikker på at Bjørnsen har jukset, da blir jeg litt i tvil. Den tvilen får jeg ha til litt til. Til jeg er overbevist om noe annet. Du etterspør om jeg har spilt mot Bjørnsen, og det har jeg. Det vil komme en artikkel om det. Når det gjelder FIDE så er det slik at FIDE ikke har behandlet saken. Ken Regan har en avtale med sitt universitet som igjen har en avtale med FIDE.

Det kan se ut som om NSF kun har forholdt seg til Regan. Jeg er ikke sikker på noen ting i denne saken. Samt at jeg bør legge til at det er kun i fotballmiljø jeg har opplevd noen er mer enn 100 % sikker på at det de sier er riktig. Jeg har noen spørsmål til deg Nordquelle: 1. Er det slik at du sendte en rapport til FIDE, med kopi til NSF?

2. FIkk du svar fra noen av dem? Ble rapporten din fulgt opp?

3. Det refereres til at FIDE skriver, FIDEs vurderinger, men har FIDE skrevet et eneste brev i denne saken?

En saksopplysning: Nordquelle sendte klage til Fide sammen med meg og Atle Grønn. Les din egen Facebook-side, så ser du at jo, Fide har behandlet saken. Regans system er Fides eiendom og skal altså også brukes i sjakk-OL senere i år - av Fide.

Aage Georg Sivertsen

Aage Georg Sivertsen

Du sier at FIDE har behandlet saken, Ole: Har du fått svar? Har de sendt svar til NSF? Eller mener du at de har "behandlet saken" ved å gi NSF tips om å bruke Regan?Mine informasjoner går på at de ikke har behandlet saken utover det siste, men om du har papir på noe annet, vennligst si fra.

Pål Nordquelle

Pål Nordquelle

Hei Aage.

Tror generelt at det er vanskelig å bli mer enn 100% sikker i noe som helst. Siden du har beholdt tvilen så antar jeg det er fordi han slo deg i deres vennskapsmatch (mine kilder mente det motsatte hadde skjedd men tok antageligvis feil). Uansett; I mine øyne har en slik artikkel mulighet for å bli en mer interessant enn èn med påstand om et mulig justismord i sjakk (som overhode ikke er omfattet av norsk lovgivning :-)).

Selv om jeg var en av de som først mistenkte Bjørnsen for juks, har jeg på bakgrunn av min status som FIDE dommer valgt å ikke kommentere prosessen utover det som måtte til for å få startet etterforskningen hos FIDE og NSF i januar. I forkant av dette hadde Atle Grønn, Ole Valaker og undertegnede, en direkte og forholdsvis omfattende korrespondanse med bl.a. FIDE Anti Cheating Comitee (ACC) og med Proffesor Reagen. Fra det tidspunktet sentralstyret påtok seg å etterforske våre mistanker, har vi kun hatt en rolle som tilskuere.

Det vil derfor ikke være riktig av meg å kommentere noe utover det jeg allerede har gjort til bl.a. Matt&Patt.

Mvh Pål

Det virker som du har misforstått saksgangen, ja. Jeg kan dessverre ikke snakke offentlig om den, men jeg anbefaler å lese hva FIDE ACC-leder Israel Gelfer sier: http://en.chessbase.com/post/anti-cheating-at-the-baku-olympiad.

Aage Georg Sivertsen

Aage Georg Sivertsen

Jeg har ikke misforstått saksgangen, Ole. Kan du svare på det jeg spurte om ?

Skriv en ny kommentar