hits

KRISTIANSUND OG MOLDE I KRIG

kommentarer

 

Det er bare noen dager igjen til rettssaken, som handler om sykehussaken i Møre og Romsdal. Molde og Kristiansund skal få et felles sykehus. Det er bestemt at det skal ligge i Molde:-) Kristiansunderne mener at det både er saksbehandlingsfeil og maktmisbruk. Det går derfor mot rettssak om noen dager. Jeg leste i kveld igjennom prosesskrivet fra Kristiansund Kommune til Inntrøndelag Tingrett. Kristiansunderen, advokat Steinar W.Sørvik, som bare er en entusiast i saken, har allerede tolket prosesskrivet. Han skriver på sin facebookside i dag at prosesskrivet er "et godt håndtverk". Jeg er ydmyk, men har noen spørsmål til Sørvik, eller de som føler kompetanse til å svare. Saksøker er Kristiansund Kommune og den saksøkte er Helse Midt-Norge.

Under punkt 3. Den gyldne time og fjernvitner

I prosesskrivet nevnes "den gyldne timen" hvor Romsdalingene får to akuttsykehus, innen en times avstand, (Ålesund og Molde), mens Nordmøre ikke får noen sykehus: Her burde det vel vært nevnt prosenten av befolkningen på Nordmøre som når Hjelset innen en time?

Ser at vitnene olejekspert Helge Hegeberg og politimester Per Sefland skal være fjernvitner. Når man legger ned millioner på en rettssak, så bør man vel koste på seg at alle vitner er tilstede i rettssaken. Særlig når de kan snakke så godt for seg som Hegeberg?

Under punkt 4. Bent Høie slipper å møte?

Høie skal heller ikke møte for retten, slik jeg forstår det. Særlig i saken om maktmisbruk, som kan bli et avgjørende punkt, så burde han vært tvunget til å møte opp. Når han ikke blir det, er det slik at staten i realiteten egentlig tar parti og overkjører lille David? Det som står under "Stikkord" virker vrient for Høie å komme seg unna? Jeg mener bestemt at han burde stått oppreist og svart for seg i rettssalen. Fristet til å si at det er en skandale at han ikke må møte.

Under punkt 5. Sviktet Jonas Gahr Støre også?

Selv om daværende helseminister Gahr Støre slaktes for ikke å følge loven, virker dette punktet svakt. Er du enig Sørvik? Er det derfor de ikke har brukt mer tid på punkt 5? Under samme punkt gjentas nøkkelordet "maktmisbruk". Hvis det skal være noen mulighet for Kristiansunderne å vinne denne saken, mener jeg også dette punktet bør vektlegges enda mer.

God sak, men er løpet kjørt?

Overflatisk sett virker det som om at Kristiansund har en god sak. Men er det ikke slik som i mange saker i rettssystemet: at løpet er kjørt på forhånd? Er dette en typisk sak i så henseende, hvor man angriper staten, som er ganske god venn med rettsapparatet?

Uansett resultat vil jeg tro at den som taper saken, anker dommen. Mens millionene ruller videre. Det bør legges til at undertegnede er vokst opp i Kristiansund og har fulgt saken nøye nok til å forstå at det er ugler i mosen. 

Her er lenke til prosesskrivet: http://www.kristiansund.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=1575&FilId=4496

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar