hits

Hva er det med Hege Storhaug?

kommentarer 13 kommentarer

Hva er det med Hege Storhaug?

Av Aage G.Sivertsen

Forfatter

Hva er det med Hege Storhaug? I det ene øyeblikket kommer hun med dokumenterte upopulære fakta, men i neste øyeblikk slenger hun ut dumme følelsesmessige påstander. Som hun gjerne angrer og beklager rett etterpå.

Hege Storhaugs siste bok "Islam, den 11.landeplagen"  er trykket  i 47000 eksemplarer. Til tross for at Storhaug oppnår salgssuksess og massiv omtale, presterer hun å klage over for lite oppmerksomhet. Hun savner anmeldelser og invitasjoner til TV-studioer. Dette til tross for at hun de siste ukene er både på TV eller i radio, hyppigere enn noen annen forfatter. Så hva er det med Hege Storhaug?

Salgstallene gjør henne tydeligvis ikke fornøyd. Hun vil ha mer. Som et ekstra PR-fremstøt roper hun ut sitt budskap: Koranen må omskrives. Gjerder må bygges ved Norges grenser. Hva er det med Hege Storhaug?

Hun må tåle sammenligningen med diktatoriske ideologier. Å endre religiøse skrifter eller å foreslå gjerder for å stoppe flyktninger, er i beste fall lite gjennomtenkt. Disse utsagnene gjør at reflekterte personer blir i tvil. Det betyr ikke at alt hun sier er galt, for det er det slett ikke. Men hun har gitt sine motstandere godt med agn og de vet å bruke det.

 

Morgenbladet bommer

Morgenbladet er ikke nådig. Olav Elgvin er forsker fra Universitetet i Bergen. Han anmelder Storhaugs bok og hadde han gitt terningkast, ville det muligens blitt en éner. Null finnes jo ikke. Elgvin slakter Storhaug for sin kunnskapsløshet om Islams historie: "Med denne boken har Hege Storhaug meldt seg ut av debatten om islam og muslimer i Norge. "Farvel Hege," skriver forskeren. Morgenbladets skribent burde ha søkelys på det som boken i hovedsak dreier seg om: Frykten for Islam i Norge og Europa. Det er også her boka er interessant. Hege Storhaug hevder at flere moskeer, og som hun skriver, "langt de fleste", har som mål å opptre under "shariaens fane".  Om dette er virkeligheten, bør man ta Storhaugs signal på alvor.

Moskeer med 5,1 million i statsstøtte

Skal vi tro Storhaug, er det kommet 2000 nye moskeer i Frankrike de siste 15 årene. I Norge bygges det visstnok bare et par-tre moskeer i året. Mens det blir færre og færre som besøker norske kirker, har moskeer en blomstringstid. Disse moskeene får på linje med norske kirker statsstøtte. For hvert medlem får man cirka 800  kroner. Det betyr at for eksempel moskeen i Åkerbergveien på Grønland i Oslo fikk 5,1 millioner i 2014. Da får de også finne seg i at vi gransker litt. Selvsagt skal ikke skattebetalerne betale millioner i året for at moskeer skal oppfordre til ekstrem islam.

Aftenpostens Harald Stanghelle vil ikke si hva han mener

Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten, føler seg tråkket på tærne av Hege Storhaug. Han kommer raskt i skyttergraven når Storhaug kritiserer norsk presse for å være redd. Norsk presse er forsiktige med å omtale muslimer og Islam, for ikke å si å tegne karikaturer. Med god grunn får man si. Med tanke på hva som skjedde i Danmark i Jyllands-posten og nå sist med Charlie Hebdo i Frankrike, kunne Stanghelle være så ærlig å si at Hege Storhaug har rett. I stedet velger Stanghelle  22.januar å skrive:

"Det er rett og slett ikke sant at de fleste politikere, akademikere og mediefolk fortier deler av virkeligheten av pur redsel eller av hensyn til vår muslimske minoritet. " Stanghelle vet bedre enn noen andre at Islam, det kødder man ikke med. Stanghelle har ikke glemt dette:

 

*Forlagsredaktør William Nygaard utgav Sataniske vers. Han ble skutt 11.oktober 1993.

*3.februar 2010 valgte Dagbladet å publisere en tegning av Muhammed som en gris. Tre dager etter aksjonerte 1000 taxisjåfører i Oslo ved å parkere sine biler i to timer. Seks dager senere var det en ny aksjon hvor 3000 personer aksjonerte. De hevdet at norske medier kjørte et korstog mot Islam.

* Olav Versto i VG kommenterte i en kronikk i mars 2011 hvorfor han ikke ville skrive om Halvor Tjønns biografi om Muhammed:  "Jeg tør ikke. Folk er blitt drept av mindre", skrev Versto.

Tegneren Roar Hagen la til:

"Muhammed er det eneste menneske i verdenshistorien som jeg ikke kan tegne."

Hagen tegnet en stol.

Redaktør i VG den gangen, Bernt Olufsen, ville verken skrive detaljert om Islam eller tegne karikaturer Det er for så vidt greit, for man blir jo bombet i hjel om man gjør det, men da bør man også innrømme det. Det gjorde journalist Olav Versto. Det samme burde Aftenpostens Stanghelle gjøre.

Da NRKs Otto Jespersen (TV2) satte fyr på bibelen i 2006, ble han spurt om hvorfor han ikke brente koranen i stedet. Han svarte: "Jeg antar jeg har fortsatt 20 gode år igjen å leve, så det droppet jeg."

Hva om alle aviser i hele Europa har gått sammen og bestemt seg for å karikere Muhammed? Det ville vært den mest naturlige støtteaksjon etter Charlie-Hebdo makabren. Alle redaksjoner ville neppe bli bombet. Vi snakker tross alt om noen tusen aviseredaksjoner.

 

Virkeligheten er ikke lett å innse

Til tross for Storhaugs mange merkelige og radikale uttalelser er "Islam, den 11.landeplage", en debattbok. Her er noe som både Morgenbladet og Aftenposten hopper bukk over:

* Radikale sentrale muslimer har sin tilhørighet i islamske moskeer. Hvis moskeer mener at de som tegner Muhammed skal straffes med døden, eller har et kvinnesyn som tilhører middelalderen, bør dørene stenges.

  • Islams kvinnesyn er den største utfordringen for det sekulariserte samfunn.
  • Muhammeds rolle i koranen er nyttig lesning. Ifølge Storhaug består de hellige skrifter i koranen av 86 % om Muhammed, mens resterende 14 % handler om Allah.
  • Muhammed er det største forbilde for islamer.

Muhammeds liv er en fortelling om holdninger som ikke er forenelig med dagens verdier både hva moral og lover gjelder.Hans krigerske livsførsel er ikke noe bra utgangspunkt.

  • Muhammed giftet seg med en ni år gammel jente. Istedenfor at religionen har "utviklet" seg, eller i beste fall tilpasset seg resten av samfunnet, forsøker man å holde fast på tradisjoner. Det bør legges til at jomfru Maria neppe var mer enn 13 år da hun fødte Jesus. Og far til Jesus er Gud. Aldersforskjellen er påtagelig også i kristendommens forbilder.
  • Storhaug argumenterer for at de makabre terroraksjonene som for eksempel 11.september, angrepet på Jyllands-posten og Charlie-Hebdo er direkte tilknyttet Islam. Hun henviser til George Bush og Englands statsminister David Cameron. Busch og Cameron hevdet at terrorangrepene ikke hadde noe med Islam å gjøre. Cameron ombestemte seg og sa senere: ??å benekte en forbindelse mellom islam og ekstremisme fungerer ikke?. Her er det ikke klare skillelinjer, men koranen synes å være en felles ledetråd uavhengig av hvilken "grad" av islam man tilhører.

Selv om Hege Storhaug sier mye dumt, har hun også et budskap som man bør ta hensyn til. Uten å bli stemplet som rasist. Søndag 6.mars ble en muslim hyllet i en demonstrasjon på Frogner i Oslo. Mumtaz Qadri hadde drept en guvernør som prøvde å bli kvitt dødsstraffen for blasfemi i Pakistan. Blant dem som holdt appell var imam Nehmat Ali Shah. Han leder en av Norges eldste og største moskeer i Oslo, Central Jamaat. Jeg har ikke sjekket hvor mange medlemmer den har og hvor mange millioner de får i statsstøtte .

 

 

 

 

 

 

 

13 kommentarer

Meg

10.03.2016 kl.19:40

Dette var bra skrevet, og et mer nyansert syn på Storhaug enn det man vanligvis leser.

Martin A. Engeset

10.03.2016 kl.19:58

Dessverre er det eit faktum at mange media ikkje tek inn kontroversielt stoff om Islam, om Koranen eller om Muhammed. Terrorisme og redsle verkar, sjølv om redakdørane nektar for dette faktumet. Resultatet er at verda stort sett går glepp av sentrale fakta og sentral informasjon Islam ikkje ynskjer skal koma fram. Muhammed sa: "Eg har blitt gjort sigerrik ved terrorisme" (Hadith, al-Bukhari 4-52-220).

Viktige fakta om Koranen og Islam - påstått å vera "fredens religion":

Koranen inneheld over 300 punkt som glorifiserar, oppmoar til eller krev vald mot og undertrykking av alle "vantru" + 300 punkt som omtalar slik framferd positivt ("Verses of War in the Quran" - US$ 1,- på Amazon, og vers som 8/39, 9/5, 9/29, 9/33, 9/39)

Løgn som arbeidsmetode er ofte fullt lov i Islam - al-Taqiyya (lovleg løgn), Kitman (lovleg halvsanning), etc. Sjølv brot eller misbruk av ord og eidar er ok - betal avlat etterpå om nødvendig (td. 2/225, 5/89, 16/91, 66/2).

Islam har ståande og evig ordre om at alle "vantru" skal undertvingast (td. 9/29), omvendast eller drepast.

Steling/raning, etc. i og etter "heilag krig" (nesten alt vert kalla "heilag krig") er "lovleg og godt" (8/1, 8/69, 33/26-27, 48/15).

Valdtekt av slavinner, fanga kvinner og barn er fullt lovleg dersom dei ikkje er gravide (kombiner 8/69 med td. 4/24, 23/16, 70/30).

Og meir.

Det mest sentrale punktet når ein diskuterar Islam, er likevel: Koranen påstår å vera send ned av ein allvetande gud og difor feilfri og ufeilbarleg. Vers som 4/82, 10/37, 20/52 fortel at hadde boka ikkje vore frå ein feilfri og allvetande gud, Allah, ville ein finna feil i boka. Men Koranen er full av feil - utrulege 1750+ av berre faktafeil, og så kjem alle dei andre feila, sjølvmotseiingane, etc. i tillegg ("1000+ Mistakes in the Quran"). Ingen gud gjer hundrevis og meir feil i si heilage bok, så både dette og Koranen sine nemnde 4/82, 10/37, 20/52, etc. provar - provar - dermed at Koranen ikkje kjem frå nokon gud = det er ingen gud bak Islam - - - og ingen gud bak islamsk terrorisme.

Dette er eit faktum som bør spreiast verda over. Like det eller ikkje, men det er einaste måten å få slutt på islamsk terrorisme på - uansett om ein naivt trur på reformasjon av Islam, vil det til evig tid vera mange muhammedanarar (den korrekte tittelen i og med det beviseleg ikkje står nokon gud bak Koranen og religionen) som les også dei mange harde punkta i Koranen, og vil fylgja dei og fylgja Muhammed sine ofte umenneskelege føredøme.

Petter

10.03.2016 kl.20:01

Bra skrevet !!

jesus jacksen

10.03.2016 kl.20:05

for det første, alle de erkjente muslimske landene frarådte handlingen til chalie hebdo. mohammed er sitert 4 ganger i koranen og mindre enn 10 prosent handler om muhammed. i islam er det ikke lov å ta liv uten om tre ganger, hvis den ene har drept noen og det skal være 100 % sikkert.2.hvis man forsvarer livet sitt eller i krig med noen. 3: være utro, og at det er blitt offentlig, hvis det er bare noe du og den personen du var sammen med er det best og bare slutte med det.

Alf Gunnar Rugtveit

10.03.2016 kl.20:05

I hvilken verden lever denne art forfatteren I ?

jonas

10.03.2016 kl.20:09

hvorfor skrive masse bullshit.. har du ikke mer og gjør!

ta en skikk her:http://tanzil.net/#trans/no.berg/1:1

kri

10.03.2016 kl.20:37

Det er klart, Hege Storhaug har gjort 1 ting, å det er å bevise at hun er like ekstrem som ubbadullafyren vi leser om i avisen....bare stikk motsatt retning....

Hun har tabbet seg ut for alltid hun nå, slike mennesker som er forknytt av hat er lite vits å gi så mye oppmerksomhet, det er egentlig ganske synd på hun, håper hun har det bra i følelseslivet sitt, selv om jeg vet hun ikke har det....

Ingar Einar

10.03.2016 kl.22:41

Hvorfor skal det røres rundt i grøten istedenfor å si ting som de er! Islam tilfører Norge ingenting, snarere det motsatte! Muslimene har ikke utviklet seg siden 1100-tallet. Men naive mennesker firer og skal fører tøvete dialoger og forstå seg i hel på dette ekstreme problemet. Og Hege Storhaug har solgt godt, da hennes bok er en viktig og høyst aktuell bok. Men hun får ikke delta som andre i tv og blir ikke behandlet som andre forfattere i media, med for eksempel bokomtale -noe som er vanlig for bestselgere. Er det ikke snart på tide å kutte pisspreiket?

Helge Espeland

11.03.2016 kl.00:12

hva er det med de velmenende men massivt naive? Hvorfor skjønner de så lite-selv når fasiten er så tydelig. Det er nå nærmest INGEN posisjons-politikere som ønsker slik massiv innvandring som de naive ønsket i sommer. Når skal dere bli like smarte som oss intelligente samfunds-realister? Naivitet er farlig - det ødelegger, overbelaster land,samt PRODUSERER og OPPMUNTRER til stadig ØKT flyktningestrøm.

Anders Stenstad

11.03.2016 kl.02:08

Den eneste som tør å beskrive virkeligheten er Hege Storhaug. Hun er den som vet, og har levd i den muslimske verden. Alle andre bare mener, men har ingen erfaring i sakens kjerne. Det er ufattelig at hun blir latterliggjort av de som ser på islam som noe uskyldig. Den er rå, umenneskelig og har ingen rett til å eksistere i et demokratisk samfunn. Les boken hennes, og kom med reelle kommentarer etter siste side er lest.

Rune

11.03.2016 kl.04:05

At morderen, røveren, torturisten, slaveholderen og voldtektsmannen muhammed er muslimenes største forbilde, er jo selve forklaringen på hvorfor den muslimske delen av verden er en eneste stor voldelig, ustabil søpledynge. Rart de ikke snart innser det selv..

aage georg sivertsen

11.03.2016 kl.10:52

Jeg takker for engasjement på kommentarfeltet. Mye bra her! Virkeligheten er ikke sort eller hvit. Kristin Clemet har også våknet til live på sin blogg. Clemet.blogg.no. Hun henviser til siste oppstandelse i Danmark, der en imam i det skjulte har lagt en plan om å overta styringen i Danmark og Europa. Clemet etterlyser at norske journalister bør bruke skjult kamera i islamske miljøer. Jeg mener dette i utgangspunktet er en oppgave for politiet. Dessuten kan man starte med de kameraene som ikke er skjult. Det er en del å ta av.

12.03.2016 kl.09:28

Se dagens Aftenposten: To artikler. En om stenging av moskeer og en om statstøtte til trossamfunn.

Skriv en ny kommentar